русский english
Методика визначення типу політики управління маркетинговим потенціалом суб’єкта підприємницької діяльності у сфері торгівлі
2015-11-12
Активний до:
2016-11-12
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м.Харків (Україна) пропонує методику визначення типу політики управління маркетинговим потенціалом суб’єкта підприємницької діяльності у сфері торгівлі. Використання запропонованої методики дає можливість визначити рівень реалізації кожної складової маркетингового потенціалу, оцінити стан системи управління та визначити тип політики управління маркетинговим потенціалом підприємства торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики
Опис пропозиції:
Методика базується на результатах оцінки стану системи управління маркетинговим потенціалом та враховує силу впливу факторів-активаторів на його формування та реалізацію. В основу запропонованого підходу покладено розроблену з використанням методу побудови геометричних фігур графічну багатокомпонентну модель, відповідно до якої ідентифікація типу політики управління здійснюється на основі розрахунку комплексного показника ефективності управління маркетинговим потенціалом торговельного підприємств
Інновації і переваги пропозиції:
Використання методики надає можливість одночасно визначити рівень реалізації кожної складової маркетингового потенціалу, оцінити поточний стан системи управління та спрямованість зміни сили впливу факторів-активаторів на формування і реалізацію маркетингового потенціалу, що створює інформаційне підґрунтя для розробки стратегічних орієнтирів розвитку торговельного підприємства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки фінансового потенціалу підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.