русский english
Методика розробки стратегії формування ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
2015-11-11
Активний до:
2016-11-11
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад (ХДУХТ) в м. Харків (Україна) пропонує методику розробки стратегії формування ресурсного потенціалу торговельного підприємства з урахуванням ціннісних пріоритетів його діяльності. Використання запропонованої методики дає можливість обґрунтовувати базу для прийняття управлінських рішень з питань формування ресурсного потенціалу в умовах невизначеності з урахуванням особливостей роздрібної торгівлі. Університет здійснює пошук партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Методика розробки стратегії формування ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі являє собою циклічний процес з логічної послідовності дій, особливість якого полягає у виділенні та методичному опрацюванні етапів визначення стратегічних цілей формування ресурсного потенціалу на основі стратегічних нормативів створеної цінності, обґрунтування вибору стратегії на основі рівня наявного ресурсного потенціалу підприємства та цільового індикатору з урахуванням реалізації ціннісної пропозиції.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована методика відрізняється від існуючих механізмом визначення цілей і альтернативних способів їх досягнення на різних стадіях життєвого циклу торговельного підприємства і спрямована на забезпечення ефективності його діяльності.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Споживчі товари; Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Торгівля
Задачі, що стоять перед партнером:
Надання інформація для оцінки ресурсного потенціалу підприємства
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.