русский english
Математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій
2015-11-10
Активний до:
2016-11-10
Анотація пропозиції:
ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного моделювання процесів безаварійного буріння нафтових і газових свердловин в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій, яка може застосована для науково-технічного супроводу їх проектування і проходки. Використання даної технології дає переваги, в порівнянні з існуючими підходами, що дає змогу підвищити точність і надійність моделювання аварійних ситуацій під час буріння.
Опис пропозиції:
В даний час активно проводиться пошук горючого газу в сланцевих породах на території України. На деяких вугільних шахтах відведення газу метану вже дозволяє не лише підвищити безпеку підземних робіт, але також і забезпечити горючим газом деякі шахтарські селища і міста. Як показує світовий досвід, видобування цього газу може виявитися ефективним лише за допомогою криволінійних свердловин.
Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних ресурсів України та інтенсифікація їх добування з більших глибин стає дедалі гостро, проблема теоретичного моделювання механіки згинання бурильних колон у глибоких криволінійних свердловинах з метою запобігання аварійних режимів є досить актуальною.
Розроблена технологія дає змогу моделювати позаштатні ситуації під час буріння глибоких вертикальних (до 10 000м глибиною) і похило-скерованих (з віддаленням по горизонталі від бурильної установки до 12 км) нафтових і газових свердловин.
Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень найменш енергозатратних методів буріння та виявлення можливих аварійних режимів та розробки конструктивних заходів по виключенню аварійних ситуацій.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій, може застосовуватися приватними та державними нафтовими, газовими та вугледобувними компаніями.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделювання, моделююча техніка; Рідке викопне паливо; Геологія, інженерна геологія, геотехніка; Математичне моделювання; Забруднення грунту
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Прикладне програмне забезпечення; Інші аналітичні і наукові прилади; Розвідка та видобуток нафти і газу; Буріння та обслуговування; Консалтинг
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України отриманий в 2014 році
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
промислова організація
Сфера діяльності партнера:
нафто та газовидобувна діяльність
Задачі, що стоять перед партнером:
адаптація математичного забезпечення до реальних умов буріння свердловин
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, США.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний транспортний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.