русский english
Методика та програма розрахунку товстих циліндричних оболонок
2015-11-10
Активний до:
2016-11-10
Анотація пропозиції:
ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує методику та програму розрахунку товстих циліндричних оболонок. Програма та методика може застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах будівельної галузі та в організаціях, що проектують автомобільні і авіаційні конструкції. Використання методики дає можливість розрахунку товстих оболонок великої кривизни в умовах осесиметричного згину за різних граничних умов. Організація шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.
Опис пропозиції:
Розроблено теоретичні підходи, які дозволяють розглядати напружено-деформований стан товстих циліндричних оболонок в умовах осесиметричного згину при різних граничних умовах, з розміром площі навантаження сумірної з товщиною оболонки. Розроблено варіант напіваналітичного методу скінченних елементів для розрахунку товстих циліндричних оболонок.
Досліджено доцільність застосування параболічної апроксимації в напіваналітичному методі скінченних елементів. Показано, що більш проста лінійна апроксимація є і більш ефективною. Далі розроблено два підходи (напіваналітичний та числовий) до дослідження напружено-деформованого стану товстих циліндричних оболонок під впливом локальних навантажень за різних умов закріплення контура. Показано, що для оболонок з великою кривизною при дослідженні напружено-деформованого стану в зоні локального навантаження вплив закріплення краю не проявляється. Але він істотний для оболонок малої кривизни. Ефект обтискання росте із збільшенням кривизни оболонки.
Продавець методики має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо досліджень та розробок у галузі дослідження напружено-деформованого стану плит та оболонок (підтвердженням цього є більше 20 патентів та свідоцтв на право інтелектуальної власності) .
Інновації і переваги пропозиції:
На відміну від відомих методик розрахунку оболонок запропонована методика дозволяє проводити розрахунок товстих оболонок саме великої кривизни за різних граничних умов, з розміром площі навантаження сумірної з товщиною оболонки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
З'єднювальні технології (пайка, зварювання, спікання); Будівельні матеріали, компоненти та методи; Цивільне будівництво; Механіка, гідравліка, вібрації та акустична техніка, пов’язані з будівництвом; Чавун і сталь, металоконструкції
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Будівництво; Виробництво збірних будівель і систем; Будівельні послуги
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка
Тип шуканого партнера:
проектні та науково-дослідні установи
Сфера діяльності партнера:
будівництво, автомобільний та авіаційний транспорт
Задачі, що стоять перед партнером:
проектування та наукові дослідження
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний транспортний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.