русский english
Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
2015-11-10
Активний до:
2016-11-10
Анотація пропозиції:
Фахівцями технічного університету м. Києва виконано наукову роботу,
що присвячена поліпшенню паливної економічності та екологічних показників
дизеля при використанні біодизельних палив, що є одним із ефективних
шляхів зниження токсичності відпрацьованих газів, поліпшення паливної
економічності та енергетичних показників.
Опис пропозиції:
обладнаних електронною системою управління, регульованим газотурбінним
наддувом, системою рециркуляції відпрацьованих газів (ВГ) та електронною
системою регулювання частоти обертання колінчастого валу, можливе
забезпеченням виконання вимог нормативних документів системним поетапним
переходом з живлення дизелів штатним паливом на живлення альтернативними
видами палив, а саме - додаванням метилового ефіру ріпакової олії (МЕРО)
до штатного нафтового дизельного палива (ДП). Формування такого переходу
повинно відбуватися на підставі наукових досліджень та наявного досвіду
щодо використання альтеративних палив. Використання сумішей МЕРО та
штатного дизельного палива дозволяє поліпшити екологічні показники дизеля
та зменшити масові викиди шкідливих речовин (ШР) з відпрацьованими газами.
З урахуванням цього актуальним є проведення досліджень впливу добавок МЕРО
до дизельного палива на екологічні, паливно-економічні та енергетичні
показники сучасних транспортних засобів.
Інновації і переваги пропозиції:
1. За результатами проведеного аналізу встановлено, що оптимізація
фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив є одним із
ефективних шляхів поліпшення паливної економічності, зниження
токсичності ВГ та підвищення енергетичних показників дизелів.
Це досягається забезпеченням необхідних фізико-хімічних властивостей
сумішевих біодизельних палив (тобто адаптацією біодизельних палив до
дизелів, що перебувають в експлуатації).
2. Встановлено, що забезпечення необхідних фізико-хімічних властивостей
сумішевих біодизельних палив (при використанні трикомпонентного
біодизельного палива) дозволяє покращити ефективність їх використання,
а також зменшити масові викиди шкідливих речовин з ВГ: оксиду вуглецю
на 21,3%, сумарних вуглеводнів на 19,6%, оксидів азоту на 6,2%, частинок
на 13,2%. Використання трикомпонентного БП дозволяє знизити затрати
теплоти на 2,46% на виконання еквівалентної роботи в порівнянні з
двокомпонентним біодизельним паливом (80% ДП + 20% МЕРО).
3. За результатами випробувань встановлено, що сумарні масові викиди
шкідливих речовин, зведені до оксиду вуглецю, в режимах модифікованого
Європейського їздового циклу за роботи на трикомпонентному біодизельному
паливі зменшуються на 8,22% в порівнянні із аналогічним показником за
роботи двигуна на штатному ДП.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Автодорожний транспорт; Відновлювальні джерела енергії; Забруднення повітря / обробка повітря; Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Транспорт, перевезення
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань
Тип шуканого партнера:
Приватні та державні підприємства
Сфера діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор.
Задачі, що стоять перед партнером:
Практична реалізація, спільна подальша розробка.
Країни, яким надається перевага:
Україна, ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний транспортний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.