русский english
Вивчення бактеріотропної та імунотропної дії біологічно активних речовин різних екологічних форм медичної п'явки.
2015-10-01
Активний до:
2016-10-01
Анотація пропозиції:
Вищий учбовий заклад здійснює пошук партнерів для проведення наукового дослідження та подальшого впровадження його результатів.
Опис пропозиції:
Доповнена новітня біотехнологія медичної п'явки з урахуванням екологічних ознак трьох її різновидів щодо визначення підвидів МП за їх екологічними та біотехнологічними особливостями. Розроблена концепція новітнього імуногенезного підходу до оцінки стану імунної системи щодо аналізу активності субпопуляцій лімфоцитів за щільністю СБ-структур.
Удосконалена баночна біотехнологія вирощування медичної п'явки шляхом введення біотехнологічних прийомів, які підвищують життєздатність її у водному обмеженому середовищі та репродуктивну функцію, швидкість досягнення товарних якостей для застосування їх у гірудотерапії.
Інновації і переваги пропозиції:
Вперше встановлено: еколого-географічні особливості розповсюдження, трофічні та мезобіотичні особливості підвидів медичних п'явок; етіологія бактеріотропної дії екзогенних біологічно активних речовин п'явки через порушення синтетичних процесів у мікробних клітинах. З'ясовані молекулярно-клітинні механізми імунотропної дії біологічно активних речовин п'явки - на місцевому рівні прояви протизапальної дії через індукцію дозованого апоптозу, на організменому- індукція низькодозової толерантності на антигени п'явки, наведення хелперногосупресорного балансу (гомеостазу) в імунній системі.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Медицина, охорона здоров'я; Клінічні дослідження та випробування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Терапія; Терапевтичні послуги
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник.
Сфера діяльності партнера:
медицина.
Задачі, що стоять перед партнером:
формування пакету замовлень, часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Росія, Білорусія.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.