русский english
Фізико-хімічні особливості системи синтезу оксиду азоту в процесі адаптації організму до довготривалих фізичних навантажень
2015-10-01
Активний до:
2016-10-01
Анотація пропозиції:
Вищий учбовий заклад здійснює пошук партнерів для впровадження результатів дослідження. Одержані експериментальні дані щодо фізико-хімічних особливостей системи синтезу оксиду азоту та їх взаємозв'язку зі станом серцево-судинної системи у практично здорових юнаків і дівчат 18-20 років з різним рівнем фізичної підготовленості (нетреновані та треновані).
Опис пропозиції:
У результаті комплексного обстеження тренованих і нетренованих хлопців і дівчат 18-20 років зроблено висновки, що процес довготривалої адаптації до систематичних фізичних навантажень значного об'єму та інтенсивності супроводжується значними змінами на рівні функціонування системи синтезу оксиду азоту, що є причиною морфо-функціональних зрушень з боку систем центральної та периферійної гемодинаміки.
Інновації і переваги пропозиції:
Вперше показано, що у тренованих осіб основне значення в підтримці необхідного рівня оксиду азоту в організмі має окислювальний шлях перетворення Ь-аргініну за участю кальційзалежної конститутивної ТчЮ-синтази (переважно ендотеліального походження) і реутилізаційний нітратредуктазний шлях синтезу оксиду азоту при достатньо високій інтенсивності безкисневого аргиназного шляху деградації Ь-аргініну.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Медицина, охорона здоров'я; Екологічна медицина, соціальна медицина, спортивна медицина
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Діагностика
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник.
Сфера діяльності партнера:
медицина.
Задачі, що стоять перед партнером:
формування пакету замовлень, часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Росія, Білорусія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.