русский english
Спосіб моделювання структури додекагональних квазікристалів
2015-10-01
Активний до:
2017-10-01
Анотація пропозиції:
Вищий учбовий заклад здійснює пошук партнерів для впровадження спосібу моделювання структури додекагональних квазікристалів. Він включає вибір базисної модельної групи та її подальше розмноження. Як модельну групу використовують правильний дванадцятикутник.
Опис пропозиції:
Корисна модель належить до фізики твердого тіла, а саме до моделювання квазікристалічних фаз з віссю симетрії 12 порядку. Спосіб моделювання структури додекагональних квазікристалів, що включає вибір базисної модельної групи та її подальше розмноження, який відрізняється тим, що як модельну групу використовують правильний дванадцятикутник.
Запропонований спосіб було використано для моделювання оберненої ґратки квазікристалічних додекагональних фаз на прикладі сплаву системи Та-Те. Модель оберненої ґратки кристалу характеризує дифракційну картину, обумовлену типом симетрії досліджуваних фаз. Картина дифракції електронів при дослідженнях кристалів певного 35 хімічного складу характеризує симетрію даної кристалічної ґратки. Даний спосіб моделювання дозволяє побудувати реальну обернену ґратку додекагональних квазікристалів без зайвих 45 вузлів та пустот.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонований спосіб дозволяє отримувати модель оберненої ґратки додекагональних квазікристалів, яка може бути використана для ідентифікації квазікристалічних додекагональних фаз при їх дифрактометричних дослідженнях.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Фізика
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Матеріали і хімікати
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Україна. 10.06.2013р. Патент №80699
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник.
Сфера діяльності партнера:
енергетика, промисловість, комунальне господарство.
Задачі, що стоять перед партнером:
формування пакету замовлень, часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Росія, Білорусія.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.