русский english
Аналітико-чисельні методи вирішення задач механіки неоднорідних конструкцій на базі сучасних комп'ютерних технологій та візуалізація процесів
2015-10-01
Активний до:
2017-10-01
Анотація пропозиції:
Вищий учбовий заклад здійснює пошук партнерів для проведення наукового дослідження та подальшого впровадження – способу, який дозволяє отримати наближений аналітичний розв’язок задач нелінійного характеру.
Опис пропозиції:
Суть розробки: У результаті дослідження запропоновані наближені аналітичні розв'язки нелінійних задач, які базуються на асимптотичних методах, зокрема гібридних, із застосуванням методу збурень, фазних інтегралів та принципу ортогональності Гальоркіна. Порівняння із прямими чисельними методами розрахунку дають змогу дійти висновку, що отримані розв'язки можуть бути застосовані в проблемах нелінійної динаміки конструкцій та систем, зокрема, нелінійної динаміки оболонкових конструкцій при комбінованому статичному, термічному та динамічному зовнішньому навантаженні, нелінійної динаміки супутника в площині еліптичної орбіти та інших актуальних задачах математичної фізики, які зводяться до сингулярних нелінійних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами. При цьому, такий підхід вважається єдиним і ефективним як для «малих», так і для «великих» параметрів розвитку.
Інновації і переваги пропозиції:
На основі точних аналітичних розв'язків теорії пружності отримано ефективні пружні сталі композиційного матеріалу з трансверсально-ізотропними матрицею та волокном на базі кінематичної та енергетичної умови узгодження.
Отримані нові науково обґрунтовані наближені аналітичні розв'язки із застосуванням систем комп'ютерної алгебри є суттєвими для розвитку досліджень у галузі механіки деформівного твердого тіла, зокрема стійкості та динамічної поведінки конструкцій зі змінними за координатами і часом параметрами та зовнішнього навантаження.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Обробка інформації, інформаційні системи, управління технологічним потоком
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Промислові/виробничі програми
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник.
Сфера діяльності партнера:
енергетика, промисловість, комунальне господарство.
Задачі, що стоять перед партнером:
формування пакету замовлень, часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Росія, Білорусія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.