русский english
Спосіб приготування порошкоподібного продукту на основі горобини та шипшини
2015-09-23
Активний до:
2016-09-23
Анотація пропозиції:
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію приготування порошкоподібного продукту на основі горобини та шипшини. Розроблена технологія дозволяє удосконалити технології виробництва порошкоподібних продуктів із рослинної сировини та збільшити термін зберігання. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Запропонована технологія виробництва порошкоподібного продукту на основі горобини та шипшини передбачає їх попередню фізико-механічну обробку з наступним висушування отриманої суміші у полі НВЧ з вакуумуванням та її помелом у порошок. Використання висушування у полі НВЧ з вакуумуванням дозволить скоротити тривалість теплового впливу, проводити сушіння при невисоких температурах, підвищити харчову та біологічну цінність продукту.
Інновації і переваги пропозиції:
Економічні преваги запропонованого способу приготування порошкоподібного продукту на основі горобини та шипшини полягають у зменшенні витрат на енергетичні процеси. Конкурентні переваги запропонованого способу виробництва порошкоподібного продукту на основі горобини та шипшини полягають у підвищенні харчової та біологічної цінності, за рахунок скорочення теплового впливу і застосування раціональних режимів його проведення, а також інтенсифікації технологічного процесу сушіння внаслідок комбінування способів НВЧ та вакуумування.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель, 2008 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Консервні заводи, комбінати напівфабрикатів
Сфера діяльності партнера:
Переробна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.