русский english
Спосіб виробництва замороженого напівфабрикату для томатних напоїв
2015-09-23
Активний до:
2016-09-23
Анотація пропозиції:
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію виробництва замороженого напівфабрикату для томатних напоїв. Розроблена технологія дозволяє отримати продукт з високими смаковими властивостями та харчовою цінністю, а також покращеною якістю. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Запропонована технологія виробництва замороженого напівфабрикату для томатних напоїв передбачає отримання рідкої фази з томатних овочів (перцю солодкого, томатів) шляхом дворазового циклу заморожування - центрифугування з подальшим заморожуванням та холодильним зберіганням. Використання в технології дворазового циклу заморожування-центрифугування томатних овочів дозволяє: збільшити вихід рідкої фази за рахунок порушення клітинної цілісності під дією низьких температур та більш повно її вилучити під дією центробіжних сил.
Інновації і переваги пропозиції:
Економічні преваги запропонованого способу виробництва замороженого напівфабрикату для томатних напоїв полягають у тому, що пропонована технологія переробки томатних овочів є високоефективною та безвідхідною, оскільки тверда фаза, яка утворюється під час здійснення циклу операцій заморожування-центрифугування може бути використана на підприємствах консервної та овочепереробної промисловості. Конкурентні переваги запропонованого способу виробництва замороженого напівфабрикату для томатних напоїв обумовлені більш яскравими смако-ароматичними характеристиками, стабільністю характеристик під час змін агрегатного стану та збереженням технологічних властивостей протягом тривалого часу зберігання.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель, 2011 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Консервні заводи
Сфера діяльності партнера:
Переробна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.