русский english
Технологія виробництва замороженого тістового напівфабрикату з додаванням овочевої плазми
2015-09-23
Активний до:
2016-09-23
Анотація пропозиції:
Університет в м. Харкові, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію замороженого тістового напівфабрикату з додаванням овочевої плазми. Розроблена технологія дозволяє. створити заморожений тістовий напівфабрикат з покращеними смако-ароматичними властивостями готових булочних виробів та розширити асортимент даної групи продукції. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Запропонована технологія виробництва замороженого тістового напівфабрикату з додаванням овочевої плазми передбачає часткову заміну рецептурної кількості води перцевою або перцево-томатною плазмою призводить до покращення смаку та запаху готових виробів. Тобто висока стійкість ароматичних та смакових речовин пропонованих овочевих добавок під час впливу на них високих температур дозволяє покращити органолептичні властивості готового продукту, а також розширити асортимент у галузі заморожених тістових напівфабрикатів. Крім того, додавання овочевої плазми призводить до збільшення вмісту в тісті мінеральних речовин, органічних кислот, що підвищує харчову цінність готових виробів.
Інновації і переваги пропозиції:
Економічні преваги запропонованого способу виробництва замороженого тістового напівфабрикату з додаванням овочевої плазми полягають у у високому рівні рентабельності такої продукції, значення якого вище середнього, що дозволяє підприємству не лише зміцнити свої позиції на ринку, але й підвищити прибутковість, навіть порівняно із запланованими показниками ефективності. Конкурентні переваги запропонованого способу отримання заморожених тістових напівфабрикатів з додаванням овочевої плазми також обумовлені покращеними структурно-механічними властивостями готових булочних виробів, збільшенням терміну холодильного зберігання тістових заготовок, підвищенням якості та зниженням собівартості нової продукції.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель, 2012 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Хлібокомбінати, фабрики напівфабрикатів
Сфера діяльності партнера:
Переробна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.