Технологія рибних січених виробів з використанням білкової добавки на основі вторинної рибної сировини
2014-12-24
Друк
Активний до:
2015-12-25
Анотація пропозиції:
Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна) пропонує технологію виробництва рибних січених виробів з використанням білкової добавки на основі рибної колагеновмісної сировини. Дана технологія дозволяє збагатити продукти харчування білком тваринного походження, що знаходиться у легкозасвоюваній формі, а також покращитиорганолептичні показники готових виробів. Автори шукають інвесторів для організації виробництва та реалізації готової продукції.
Опис пропозиції:
Технологія передбачає введення нового рецептурного компоненту – білкової добавки на основі вторинної рибної колагеновмісної сировини, що забезпечить високі технологічні та органолептичні показники, а також високу харчову та біологічну цінність готових виробів та дозволить збагатити вироби такими амінокислотами як пролін, оксипролін та оксилізин. Введення білкової добавки позитивно впливає на функціонально-технологічні властивості рибних кулінарних виробів.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована технологія забезпечує високі технологічні та органолептичні показники, а також високу харчову та біологічну цінність готових виробів та дозволяє збагатити готові вироби такими амінокислотами як пролін, оксипролін та оксилізин. Крім того, використання білкової добавки у складі рибних січених виробів дозволяє скоротити тривалість їх теплової обробки та збільшити вихід готової продукції, що пояснюється високою вологозв'язуючою та вологоутримуючою здатностями добавки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель № 86542 від 10.01.2014
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали
Тип шуканого партнера:
Підприємства ресторанного господарства
Сфера діяльності партнера:
Виробництво готових виробів та напівфабрикатів
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, Білорусь, Казахстан, страни ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.