русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
ВИХРОВИЙ РОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ ПРОТИТЕЧІЙНИЙ МАСООБМІННИЙ АПАРАТ (ВРПМА)
2014-12-23
Друк
Активний до:
2015-12-24
Анотація пропозиції:
Традиційне масообмінне колонне обладнання відрізняється значними масогабаритними характеристиками та високою вартістю.
Розроблений науковцями Сумського вищого навчального закладу вихрові розпилювальні протитечійні масообмінні апарати (ВРПМА) дозволяють знизити матеріалоємність масообмінного обладнання в 5-7 разів.
Опис пропозиції:
Апарат призначений для проведення процесів абсорбції, ректифікації, екстракції та інших тепло- і масообмінних процесів. Швидкість протікання масообмінних процесів в одиниці об’єму ВРПМА збільшується на порядок порівняно з такою у аналогічних колонних апаратах.

Технічні характеристики:

Гідравлічний опір апарату, кПа 2,4
Ступінь очищення газу, % 98-99
Інновації і переваги пропозиції:
Уперше в реальній конструкції масо обмінного апарата реалізований протитечій ний вихровий рух газового й рідинного (краплинного) потоків, що дозволило досягти декількох ступенів зміни концентрації в одному ступені розпилення та здійснити заміну колонного встаткування, що нараховує 6-10 тарілок, одним апаратом
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Промислове виробництво; Технологія очистки; Апаратобудування; Хімічна технологія та техніка
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Промислове устаткування і машини; Повітряні фільтри та устаткування для очищення і моніторингу повітря
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Секрети виробництва (know-know)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник.
Сфера діяльності партнера:
хімічна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером:
формування пакету замовлень, часткове інвестування.
Країни, яким надається перевага:
Білорусь, Україна, країни Євросоюзу
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Сумський державний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.