русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Екологічно-безпечне збереження твердих побутових відходів.
2014-12-15
Друк
Активний до:
2015-12-16
Анотація пропозиції:
Розробка орієнтована на вирішення проблеми забруднення природних екосистем полігонами та звалищами відходів і забезпеченню достатнього рівня надійності та еколого-економічної ефективності застосування комплексу інженерно-меліоративних заходів щодо створення і підтримання екологічно безпечного стану атмосферного повітря, земельних і водних об’єктів у зоні розташування сміттєзвалищ, полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) та локальних об’єктів забруднювачів.
Опис пропозиції:
Технологія екологічно безпечного збереження твердих побутових та промислових відходів різної природи походження (біологічної, хімічної, радіологічної тощо), яка ґрунтується на застосуванні комплексу інженерно-меліоративних заходів (дренажні траншеї-поглиначі) у поєднанні з використанням потужних природних матеріалів-сорбентів.
Інновації і переваги пропозиції:
Науково обґрунтовано необхідність та доцільність заміни традиційного підходу до захисту від забруднення територій і водних об’єктів фільтратом та біогазом, що утворюються у зоні складування ТПВ, методом пасивної ізоляції забруднювачів інертними матеріалами (грунт, глина тощо) відповідно на активну їх нейтралізацію природними сорбентами (цеоліт-смектитовий туф тощо), що дає змогу локалізувати дію забруднюючих речовин та зменшити їх вплив на довкілля до екологічно-безпечного рівня
Додаткова інформація (технічні подробиці)
В основу запропонованого способу покладена задача відведення і накопичення біогазу з одночасною можливістю безпечного відведення вологи з масиву відвалів твердих побутових відходів за рахунок очищення інфільтрату.
Технологічні ключові слова:
Екологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
5 патентів України на корисну модель: №№ 35803, 40775, 48142, 56269, 84018
Тип потрібної співпраці:
Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Власники обєктів складування відходів.
Сфера діяльності партнера:
Складування побутових/промислових відходів, рекультивація забруднених територій.
Задачі, що стоять перед партнером:
Збезпечення вихідними даними.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Білорусія, Європейський союз.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.