русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Біогазова установка з системою утилізації тепла
2014-12-08
Друк
Активний до:
2015-12-09
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад пропонує проект біогазової установки з системою утилізації тепла, яка належить до альтернативних джерел енергозбереження і може бути використана для підвищення ефективності процесу анаеробного зброджування за рахунок утилізації тепла отриманого біогазу в тепловому насосі для нагріву теплоносія, який витрачається на підтримання стабільного температурного режиму в біогазовому реакторі.
Опис пропозиції:
Біогазова установка з системою утилізації тепла, що нами пропонується, містить резервуар, що накритий утеплювачем, трубу споживача з краном, вертикальну пропелерну мішалку на пустотілому валу, захисну газорозподільну решітку, тепловий насос на лінії виходу біогазу та два теплообмінних контури, кожний з яких складається із теплообмінника. При цьому перший теплообмінник з’єднаний із газопроводом з компресором та блоком підготовки біомаси, а другий теплообмінник з’єднано з трубопроводом відпрацьованого субстрату з фекальним насосом та блоком підготовки біомаси.
Відомі аналогічні установки мають ряд недоліків:
- необхідність використання значної кількості викопних паливно-енергетичних ресурсів для підтримки температурного режиму всередині реактора на заданому рівні для забезпечення технологічного процесу зброджування;
- те, що для підігріву реактора використовується електричний нагрівальний кабель, що в умовах експлуатації реактора може призвести до небезпечних ситуацій;
- те, що нагрівальний елемент інколи розташовують за розподільною стінкою, що призводить до додаткових тепловитрат в навколишнє середовище.
Устрій біогазової установки з системою утилізації тепла, що нами пропонується, дозволяє отримувати теплову енергію для підігріву гріючого теплоносія, що використовується для підтримання температурного режиму всередині метантенка, за рахунок низькопотенціальної енергії отриманого біогазу.
За рахунок впровадження теплового насосу дозволяє утилізувати теплоту біогазової суміші для підігріву зброджувальної маси в процесі роботи метантенка, заощаджує ресурси, які використовувались для нагріву теплоносія в теплогенераторі.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання біогазової установки з системою утилізації тепла дозволяє:
- безпосередньо в технологічному процесі використовувати теплову енергію від низькотемпературних джерел теплоти, а саме біогазу;
- заощадити паливно-енергетичні ресурси при підготовці теплоносія для нагріву біомаси;
- за рахунок зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів зменшити обсяг шкідливих викидів в приземний шар атмосфери.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Зберігання тепла; Теплові насоси, технології теплоносія; Газоподібна біомаса; Тверда біомаса; Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Інші види альтернативної енергії (вкл. ядерну енергетику і видобуток урану); Енергозбереження; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Електроенергетичні компанії; Інші фірми, пов'язані з комунальним обслуговуванням
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Автори пропозиції «Біогазова установка з системою утилізації тепла» є власниками патенту України на корисну модель № 90880, отриманого в 2014 році.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Угода про спільне підприємство; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Організації, які займаються теплопостачанням та енергозбереженням, або всіляко пов’язані з даним напрямком діяльності. Інвестори.
Сфера діяльності партнера:
Теплопостачання. Енергозбереження.
Задачі, що стоять перед партнером:
Освоєння. Впровадження. Фінансування.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія та інші країни.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.