русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Ефективні бетони і розчини на малоклінкерному шлакопортландцементі
2014-12-01
Друк
Активний до:
2015-12-02
Анотація пропозиції:
В роботі наведені результати досліджень шлакопортландцементу з вмістом клінкеру 5-19 %. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва малоклінкерного шлакопортландцементу з активністю до 50 МПа, а також бетонів і розчинів на його основі.
Опис пропозиції:
Проведені експериментальні дослідження показали можливість отримання малоклінкерного шлакопортландцементу (МШПЦ) активністю більше 50 МПа із застосуванням двохкомпонентних добавок-модифікаторів: суперпластифікатора С-3 та активізатора твердіння фториду кальцію (СаF2), при цьому питома поверхня в’яжучого складає 500-550 м2/кг, а також МШПЦ активністю більше 40 МПа із застосуванням добавок - прискорювачів твердіння. Питома поверхня в’яжучого при цьому складає 420-450 м2/кг. Також була встановлена можливість отримання високоміцних бетонів використовуючи в якості в'яжучого малоклінкерний шлакопортландцемент, який містить у своєму складі менше 20 % клінкеру.
Інновації і переваги пропозиції:
Український стандарт ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 гармонізований з європейським стандартом на цемент ЕN 197-1 передбачає виробництво шлакопортландцементу з вмістом клінкеру 5 - 20%.Малоклінкерні цементи, наповнені промисловими відходами (доменний гранульований шлак), мають ряд позитивних особливостей. Вони характеризуються низькою вартістю, їх виробництво менш енергоємне, дозволяє утилізувати накопичені відходи, знизити шкідливі викиди в атмосферу. Зниження енергозатрат на виробництво цементу, за рахунок зменшення вмісту клінкеру, складає 80-100 кг ум.п./т цементу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Малоклінкерний шлакопортландцемент наступного складу: клінкер - 12 %, доменний гранульований шлак - 88 %, фосфогіпс-дигідрат - 7,5 % ( в перерахунку на SO3 - 4,5 %), питомою поверхнею 500-550 м2/кг дозволяє забезпечити активність понад 40 МПа.
- На основі малоклінкерного шлакопортландцементу, при додатковому введенні модифікуючих добавок, можна отримати сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів та наливних підлог, які повністю відповідають вимогам діючих стандартів.
- Застосування малоклінкерного шлакопортладцементу з пластифікуючими добавками різних типів дозволяє отримати бетони з міцністю при стиску у віці 28 діб 35…60 МПа, якщо ж для пришвидшення твердіння використовуються тепловологісна обробка то бетон міцністю до 80 МПа.
Технологічні ключові слова:
Технологія матеріалів; Будівельні матеріали; Композитні матеріали; Властивості матеріалів, корозія/руйнування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Будівництво; Виробництво будівельних матеріалів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель №81675 від 10.07.2013
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка
Тип шуканого партнера:
Підприємства по виробництву цементу, бетонів та розчинів.
Сфера діяльності партнера:
Виробництво будівельних матеріалів.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження запропонованих технологій, а також випуск та реалізація продукції.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Технічний центр / Центр передачі технологій
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.