русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Ефективні бетони і розчини на основі золовмісних композиційних цементів
2014-11-26
Друк
Активний до:
2015-11-27
Анотація пропозиції:
У роботі досліджуються композиційні цементи (КЦ) в системі “портландцемент – зола-виносу – доменний гранульований шлак – інтенсифікатор помелу”, при застосуванні яких в бетонах та розчинах вводяться добавки суперпластифікаторів. Визначені оптимальні склади і параметри виробництва КЦ, а також бетонів і розчинів на їх основі.
Опис пропозиції:
Проведені експериментальні дослідження показали можливість отримання золовмісних композиційних цементів (КЦ) активністю понад 60 МПа із застосуванням добавок поліфункцііональних модифікаторів (ПФМ), що включають суперпластифікатори, в тому числі нового покоління, а також інтенсифікатор помелу для зниження енерговитрат при питомій поверхні 450-550 м2/кг. На основі модифікованих композиційних цементів досліджено комплекс технологічних аспектів пов’язаних з отриманням високотехнологічних бетонів нового покоління High Performance Concrete (НРС), а також ефективних поризованих розчинів.
Інновації і переваги пропозиції:
Український стандарт ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 гармонізований з європейським стандартом на цемент ЕN 197-1 передбачає виробництво композиційних цементів з вмістом клінкеру 40 - 64%. КЦ виготовлені на основі промислових відходів (доменний гранульований шлак, зола-виносу), мають ряд позитивних особливостей. Вони характеризуються нижчою вартістю, їх виробництво менш енергоємне та дозволяє утилізувати накопичені відходи, знизити шкідливі викиди в атмосферу. Зниження енергозатрат на виробництво цементу, за рахунок зменшення вмісту клінкеру, складає до 60-90 кг ум.п./т цементу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Введення в портландцемент 50% композиції золи-виносу і доменного шлаку при їх співвідношенні 3:1 (за масою), питомій поверхні 450…550 м2/кг та застосуванні добавки ПФМ, що містить інтенсифікатор помелу та СП полікарбоксилатного типу, дозволяє забезпечити активність понад 60 МПа.
На основі модифікованих КЦ при додатковому введенні пороутворювача Ufapore 0,04…0,11% (мас.%) можна отримати сухі суміші для легких мурувальних розчинів з середньою густиною 1100…1500 кг/м3 та міцністю 12...25 МПа.
Застосування золовмісних КЦ з добавками ПФМ, що містять СП полікарбоксилатного типу дозволяє отримати литі і самоущільнювальні бетони з міцністю при стиску у віці 28 діб 65…92 МПа. Такі бетони характеризуються інтенсивним набором міцності в ранні строки тверднення – міцність в однодобовому віці досягає не менше 35%, а у трьох добовому – 50% проектної міцності. За умови низьких значень В/Ц (В/Ц < 0,3) збільшення кількості золи-виносу з 30% до 40% від маси цементу не призводить до суттєвого спаду міцності бетону при стиску.
Технологічні ключові слова:
Технологія матеріалів; Будівельні матеріали; Композитні матеріали; Властивості матеріалів, корозія/руйнування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Будівництво; Виробництво будівельних матеріалів
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 82563 від 12.08.2013 року.
Тип потрібної співпраці:
Розробка і виготовлення на замовлення; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства по виробництву цементу, бетонів, розчинів та сухих сумішей.
Сфера діяльності партнера:
Виробництво будівельних матеріалів.
Задачі, що стоять перед партнером:
Випуск та реалізація продукції.
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.