русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Методика стратегічного переходу ресторанного бізнесу до суміжних сегментів здорового харчування
2014-11-20
Друк
Активний до:
2015-11-21
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад Харкова (Україна) пропонує наукову методику щодо стратегічного переходу до суміжного сегменту здорового харчування у діяльності підприємства ресторанного господарства. Автори шукають партнерів для впровадження технології.
Опис пропозиції:
Запропонована методика призначена для підприємств ресторанного господарства і передбачає розробку їх стратегічного переходу до суміжного сегменту здорового харчування за такими напрямами і рівнями інтеграції, які дозволять забезпечити виконання специфічних вимог до сировини, типу продукції, організації діяльності, контролю якості, каналів просування, ринків збуту, і, таким чином, зміцнити силу прибутку підприємства. Мається досвід впровадження методики в практику діяльності ресторанних підприємств м. Харкова в рамках реалізації науково-дослідного проекту.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження методики забезпечує розгляд суміжних сфер діяльності як можливостей росту, які дозволяють підприємствам ресторанного господарства розширити межі свого бізнесу та розглянути методи їх освоєння, а саме проникнення до суміжних сфер за рахунок впровадження інновацій в основний бізнес та розширення меж та можливостей бізнесу за рахунок переорієнтації або запровадження додаткового напряму діяльності.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Стисла інформація про методику міститься в статті: Шталь Т.В. Стратегія досягнення підприємством ресторанного господарства впливової позиції на ринку ядра бізнесу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Vdnuet/econ/2011_3/Shtal.pdf
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Споживчі послуги
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Підприємства ресторанного господарства
Сфера діяльності партнера:
Сфера ресторанних послуг
Задачі, що стоять перед партнером:
Просування методики
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.