русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія оцінки інвестиційної привабливості підприємства
2014-11-11
Друк
Активний до:
2015-11-12
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад м.Харкова пропонує технологію оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі будь-якої організаційно-правової форми, розміру, товарної спеціалізації. Технологія оцінки дозволяє провести адекватне оцінювання з урахуванням галузевих особливостей розвитку підприємств роздрібної торгівлі та стадії їх життєвого циклу. Вищий заклад шукає покупців технології.
Опис пропозиції:
Пропонована технологія дозволяє здійснити адекватну оцінку інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі. Технологія оцінювання базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і показниках оцінки та передбачає застосування інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на основі теорії нечітких множин, що враховує особливості різних етапів життєвого циклу підприємства роздрібної торгівлі.
Обґрунтована система незалежних показників дозволяє надати характеристику інвестиційної привабливості підприємства з різних позицій (ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності та ділової активності). Застосування розробленого методичного інструментарію інтегральної оцінки дозволяє визначити рівень і динаміку інвестиційної привабливості підприємства на базі синтезу якісних і кількісних характеристик.
Пропонована технологія пройшла апробацію в підприємствах роздрібної торгівлі м. Харкова, що засвідчило її доцільність.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія адаптована під галузеві особливості розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні та існуючий ПСБО. На відміну від існуючих, пропонована технологія базуються на обґрунтованих і виокремлених критеріях і системі незалежних показників оцінки для певної стадії життєвого циклу підприємства роздрібної торгівлі, та передбачає комплексне оцінювання інвестиційної привабливості за зведеним інтегральним показником. Використання технології не вимагає спеціального досвіду та значних втрат часу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Аптеки; Магазини одягу і взуття; Комп'ютерні магазини; Інша роздрібна торгівля
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Відповідно до законодавства про захист авторських прав об’єктом захисту є методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на основі теорії нечітких множин, що враховує особливості різних етапів життєвого циклу підприємства роздрібної торгівлі.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Підприємства роздрібної торгівлі
Сфера діяльності партнера:
Технологія оцінювання інвестиційної привабливості, яка запропонована заявником, може бути ефективно використана в галузі роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансові ресурси
Країни, яким надається перевага:
Україна
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.