русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія м’ясної продукції з емульгаторами ацилгліцеринної природи
2014-10-29
Друк
Активний до:
2015-10-30
Анотація пропозиції:
Науковцями Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків) розроблено технологію одержання емульгаторами ацилгліцеринної природи із соняшникової із підвищеним вмістом моно-, діацилгліцеринів жирних кислот, поліненасичених жирних кислот та поліпшеними функціонально-технологічними властивостями. а також технологію м'ясної продукції з їх використанням
Опис пропозиції:
У фарші м’ясних січених виробів (білок:жир:волога ― 1,0:(1,0...2,5):(4,3...6,0) за широкого інтервалу варіювання вмісту жиру і вологи встановлено поліпшення функціонально-технологічних властивостей внаслідок впливу емульгаторів ацилгліцеринної природи на збільшення внутрішньої взаємодії між частками і характеристики міцності утворених структурованих м’ясних емульсійних систем. Виготовлена продукція, внаслідок введення таких емульгаторів до фаршів м’ясних січених виробів, в яких зростають вологоутримуюча (на 2,8...4,5%), жироутримуюча здатність (на 6,0...21,0%), стійкість емульсії (на 6,0...9,5%), характеризується підвищеним виходом і зниженими втратами під час термообробки (на 19,2...40,0%), високими органолептичними показниками, стабільними показниками якості.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія дозволяє забезпечити ефективну переробку м’ясної сировини, у тому числі можливість залучати до технологічного циклу виробництва м’ясну сировину з підвищеним вмістом жиру і вологи, низькими функціонально-технологічними властивостями; забезпечити високі споживні властивості нової продукції; задовольнити потреби підприємств харчової галузі у вітчизняних моно- і діацилгліцеринах жирних кислот, в яких збережено есенціальні біологічно-активні компоненти, уповільнено процеси термоокиснення і термополімеризації. Впровадження технології є напрямом підвищення ефективності технологічного процесу, зниження собівартості продукції, розширення її асортименту.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Розроблено та затверджено комплект нормативної та технологічної документації на емульгаторами ацилгліцеринної природи та м'ясні заморожені напівфабрикати з їх використанням
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера
Тип шуканого партнера:
Дослідні та виробничі установи та підприємства, інвестори
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість, оліє-жирова, м’ясопереробна галузь промисловості, спеціалізовані цеха
Задачі, що стоять перед партнером:
Замовлення на провадження розробленої технології у масове виробництво
Країни, яким надається перевага:
Україна, страни СНД, ЄС
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Промисловість
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.