русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ РИБИ ВІД ЛУСКИ
2014-10-22
Друк
Активний до:
2015-10-23
Анотація пропозиції:
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує спосіб очищення риби від луски. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент рибної продукції, що випускається, підвищити якість очистки тушок риби, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Очищення риби від луски є проміжним етапом технологічної операції обробки риби. Основна мета очищення риби від луски – це забезпечення мікробіологічної стабільності та надання необхідних органолептичних властивостей рибній сировині. На рибопереробних підприємствах використовують декілька способів видалення луски, заснованих на принципі грубого механічного впливу на луску риби за допомогою металевих фрез або абразивної поверхні, що призводить до пошкодження шкіряного покриву риби. Також існують способи видалення луски повітряною, водяною та повітряно-водяною струменями. Проте, застосування цих способів недоцільне у зв’язку з високим тиском в апаратах та неможливістю рівномірно обробки риби. Також відомі термічні способи видалення луски разом зі шкірою та внутрішностями. Аналіз показав, що їм притаманні такі недоліки, як: втрачання харчові цінності і попадання у відходи, втрачання підшкірного шару жиру, проварювання поверхневого шару та відкритих частин риби. Особливість запропонованого способу полягає в організації видалення луски без механічних пошкоджень шкіри і без необхідності доочищення тушок вручну завдяки використанню ультразвукової обробки.
Інновації і переваги пропозиції:
При дії ультразвукових хвиль високої інтенсивності (5 Вт/см2 і більше) механічна дія визиває порушення структури клітин тканин, їх руйнування, а також спричиняє необоротні зміни властивостей тканини (денатурація білків тощо). Зменшення зусилля відриву луски в залежності від тривалості обробки ультразвуковими хвилями досягається без значного підвищення температури води, що забезпечує високе значення органолептичних показників та збереження харчових властивостей рибної сировини. Це призводить до зменшення енерговитрат та зниження собівартості готової продукції. Дані фактори впливають на величину економічної ефективності. Термін окупності – 0,5...2 роки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Продукти харчування повсякденного попиту; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Рибопереробні підприємства, цехи невеликої потужності.
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість, ресторанний бізнес
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.