русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МАЙОНЕЗУ
2014-10-22
Друк
Активний до:
2015-10-23
Анотація пропозиції:
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує технологію отримання майонезу. Отримана технологія дозволяє розширити асортимент продукції, що випускається, підвищити якість, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Майонези застосовують в якості приправи для поліпшення смаку і засвоюваності продуктів, а також в якості добавки при виготовленні харчових продуктів. Майонези є складною тонкодисперсною водно-жировою емульсією прямого типу, в якій рівномірно розподілені всі компоненти рецептурного складу, стійкою в досить широкому інтервалі температур. До недоліків стандартних способів отримання майонезу відносять трудомісткість та нестабільність під час зберігання.
Інновації і переваги пропозиції:
Під час дії ультразвукових хвиль високої інтенсивності (3 Вт/см2 і більше) механічна дія викликає порушення цілісності складових майонезної суміші, їх руйнування, а також спричиняє рівномірний розподіл частинок за всім об’ємом. За рахунок використання ультразвукових хвиль для процесу емульгування та гомогенізації відбувається інтенсифікація виробництва майонезу, тому що наведені процеси відбуваються одночасно, а за показником дисперсності отриманий продукт не поступається традиційним технологіям. Реалізація даного способу дозволить підвищити якість готового продукту за рахунок використання ультразвукової обробки, знизити його собівартість, інтенсифікувати технологічний процес за рахунок поєднання процесів гомогенізації та емульгування. Дані фактори впливають на величину економічної ефективності. Термін окупності – 0,5...2 роки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Підприємство з виробництва оліє-жирової продукції
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість, ресторанний бізнес
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.