русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
ІЧ-сушарка для сушіння органічної рослинної сировини
2014-10-05
Друк
Активний до:
2015-10-06
Анотація пропозиції:
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження конструкції ІЧ-сушарки для сушіння рослинної сировини. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент консервованої продукції органічного рослинного походження, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Опис пропозиції:
Запропонована конструкція циліндричної ІЧ-сушарки для сушіння органічної рослинної сировини, дозволяє зменшити енерго- та металоємність існуючих сушарок та розширити асортимент органічної висушеної рослинної продукції високої біологічної якості, зберегти показники харчової цінності органічної сировини при її переробці та згладити сезонність її споживання. Застосування високоінтенсифікованого процесу ІЧ-сушіння на базі розробленої та удосконаленої циліндричної ІЧ-сушарки дасть змогу значно прискорити процес ІЧ-сушіння сировини, підвищити якість сушених рослинних напівфабрикатів з одночасною їх стерилізацією в ІЧ полі, а також покращити умови експлуатації сушарного обладнання.
Перевагами впровадження даної конструкції ІЧ-сушарки є зниження тривалості процесу сушіння за рахунок вимушеної конвекції; підвищення якості готового продукту за рахунок м’якого обігріву та низького температурного режиму (40…65оС); рівномірне теплове поле на приймальній поверхні та між лотками, за рахунок циліндричної форми ІЧ-сушарки; зменшення геометричних розмирів та простоти конструкції за рахунок описуючої прямокутної форми карбонового ІЧ нагрівача в ІЧ-сушарці; інтенсифікація процесу сушіння, за рахунок можливості контролю кількості надходження свіжого повітря до робочої камери; використання вторинного тепла у процесі ІЧ - сушіння
Продавець технології має досвід її апробації на виробничому підприємстві МС «Холод». Пробні партії виробництва висушених рослинних напівфабрикатів мали позитивну оцінку за органолептичними та техніко-економічними показниками.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційною ідеєю запропонованої конструкції є розробка принципово нового обладнання для ІЧ-сушіння з метою отримання висушеного рослинного напівфабрикату підвищеної біологічної цінності, удосконалення способу виробництва сушених виробів та відповідного технологічного обладнання на основі застосування інноваційних аспектів інтенсифікації тепломасоперенесення при сушіння рослинної сировини у ІЧ-сушарці, підвищення ефективності переробки органічної сировини при зниженні матеріальних та енергетичних затрат та можливості використання вторинного тепла (нагріте повітря) в процесі ІЧ-сушіння.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель України № 75614, 2012 р., Патент на винахід України № 106461, 2014 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Принципово новий процес; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Підприємства з виробництва харчової продукції
Сфера діяльності партнера:
Машинобудування, харчова промисловість, ресторанне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво, машинобудування
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.