русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Вальцьова ІЧ-сушарка для сушіння плодово-ягідних паст
2014-09-21
Друк
Активний до:
2015-09-22
Анотація пропозиції:
Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна) пропонує проект впровадження конструкції вальцьової ІЧ-сушарки для сушіння плодово-ягідних паст. Реалізація проекту дозволить розширити асортимент консервованої продукції рослинного плодово-ягідного походження, згладити сезонність вживання вітамінних продуктів, знизити собівартість продукції.
Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження конструкції у технологічні процеси виробництва.
Опис пропозиції:
Запропонована конструкція вальцьової ІЧ-сушарки, дозволяє зменшити енерго- та металоємність існуючих апаратів та розширити асортимент сушеної продукції з плодово-ягідних паст високої біологічної цінності, зберегти показники харчової цінності сировини при її переробці, згладити сезонність її споживання. Застосування високоінтенсифікованого процесу ІЧ-сушіння на базі розробленої та удосконаленої вальцьової ІЧ-сушарки дасть змогу значно прискорити процес ІЧ-сушіння, підвищити якість сушених плодово-ягідних паст з одночасною їх стерилізацією в ІЧ полі, а також покращити умови експлуатації обладнання.
Перевагами впровадження даної конструкції вальцьової ІЧ-сушарки є інтенсифікація технологічного процесу сушіння за рахунок заміні контактного способу на конвективно-лучистий спосіб сушіння; підвищення якості висушеного продукту за рахунок низького температурного режиму (40…65оС), що дає можливість максимального збереження біологічно активних речовин; відсутність перегріву сировини під час сушіння, за рахунок створення вимушеної конвекції, де обдування барабану повітрям відбувається проти його руху; покращено спосіб знімання висушеної сировини з робочої поверхні барабану, за рахунок створення в апараті зони досушування; зменшення енерго- та металоємності і підвищення виходу висушеного продукту
Продавець технології має досвід її апробації на виробничому підприємстві МС «Холод». Пробні партії виробництва висушеної плодово-ягідної пасти мали позитивну оцінку за органолептичними та техніко-економічними показниками.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційною ідеєю запропонованої конструкції є розробка принципово нового обладнання для ІЧ-сушіння з метою отримання пасти з плодово-ягідної сировини підвищеної біологічної цінності, удосконалення способу виробництва сушених паст та відповідного технологічного обладнання на основі застосування інноваційних аспектів інтенсифікації тепломасоперенесення при сушіння плодово-ягідних паст у вальцьовій ІЧ-сушарці, підвищення ефективності переробки плодоягідної сировини при зниженні матеріальних та енергетичних затрат.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Харчові добавки/вітаміни; Інші харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент на корисну модель України № 75614, 2012 р., Патент на корисну модель України № 90048, 2014 р
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Принципово новий процес; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Підприємства з виробництва харчової продукції
Сфера діяльності партнера:
Машинобудування, харчова промисловість, ресторанне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво, машинобудування
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.