русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія очищення стічних вод гальванічних виробництв у комбінованій системі.
2014-09-09
Друк
Активний до:
2015-09-10
Анотація пропозиції:
Нова технологіюя очищення стічних вод гальванічного виробництва, яка може бути використана у комбінованих системах для комплексного очищення стічних вод від операцій промивок та основних технологічних операцій.
Опис пропозиції:
Для реалізації запропонованої технології обґрунтована класифікація поділу стічних вод гальванічного виробництва на окремі потоки, з врахуванням структурних змін, які відбуваються у водній системі, що пов’язані з гідратацією, хімічним осадженням процесами комплексоутворення.
Поділ стічних вод, як потоків хімічних реагентів з врахуванням кислотно-основних та окисно-відновних властивостей, забезпечує оптимальні умови їх обробки, тому що дозволяє впливати на різноманітні фізико-хімічні процеси, які відбуваються при очищенні стічних вод від сполук важких металів. Регулювання рН та Eh, тобто кислотно - основних та окисно-відновних властивостей дозволяє змінити потенціал направлення, швидкість хімічних реакцій, окисно-віднолювальну активність речовини в розчині, міцність комплексних сполук Таким чином, забезпечуються оптимальні умови їх обробки та збільшення ефективності технології.
Використання як хімічного реагента кислих стічних вод від підготовки поверхні, що вміщують йони металів дає змогу забезпечити оптимальні умови окислення органічних, сполук та наступного їх вилучення з лужних стічних вод від операцій знежирення.
Використання хімічного реагенту кислих стічних вод від операцій травлення що вміщують йони феруму дає змогу забезпечити оптимальні умови вилучення цинку з комплексних сполук з наступною нейтралізацією лужним реагентом.
Використання як хімічного реагенту кислих стічних вод від підготовки поверхні, що вміщує йони купруму дає змогу забезпечити оптимальні умови вилучення йонів купруму та органічних речовин, за рахунок утворення металоорганічних сполук та сумісного їх осадження, що присутні у формі нерозчинних сполук.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційність технології що пропонується, полягає в забезпеченні очистки стічних вод гальванічного виробництва, яка може бути використана в комбінованих системах для комплексного очищення стічних вод від операцій промивок та основних технологічних операцій. За рахунок використання в якості хімічних реагентів, стічних вод гальванічного виробництва, як розділених потоків з врахуванням кислотно-основних та окисно-відновних властивостей, зменшується витрата товарного реагенту, знижується додаткове забруднення стічних вод, ефективність очищення по йонам металів складає до 99% .
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Поділ стічних вод гальванічного виробництва на наступні потоки:
- кисло-лужні стічні води 1-шої категорії - металовмісні стічні води, що вміщують м’які катіони з великим зарядом, які гідратуючись утворюють колоїдні розчини гідроксокомплексів;
- кисло-лужні стічні води 2-гої категорії - металовмісні стічні води, що вміщують йони металів з амфотерними властивостями;
- кисло-лужні стічні води 3-ої категорії - металовмісні стічні води що містять жорсткі катіони які хоча і гідролізуються, але самі представляють собою сильні основи.
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Хімічна технологія та техніка
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Отриманий патент на корисну модель України „ Спосіб очищення стічних вод гальванічного виробництва” 76053, u201206086, 21.05.2012, МПК С0F 9/04 (2006.01). Яцков М.В., Корчик Н.М., Бєлікова С.В.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Принципово новий процес; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Виробниче підприємство
Сфера діяльності партнера:
Підприємства металургії, гальванічного виробництва.
Задачі, що стоять перед партнером:
Застосування технології на виробництві.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.