русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Землерийно-ярусний робочий орган безтраншейного укладача підземних комунікацій
2014-09-09
Друк
Активний до:
2015-09-10
Анотація пропозиції:
Конструкція робочого органа передбачає багатоярусну розробку ґрунту з мінімальними затратами енергії за рахунок оптимізації просторового розташування ґрунторозробних елементів з мінімізацією техногенного впливу при розробці ґрунтів відповідно до технічних і технологічних вимог. Такі робочі органи суміщають технологічні процеси утворення траншеї, укладання об’єктів та засипку траншеї.
Опис пропозиції:
Багатоярусний землерийний робочий орган виконаний у вигляді несучої рами 1 з клиновидним ґрунторозсікачем 2 і жорстко закріпленими на ній ґрунторозробними органами 3. Суміжні ґрунторозробні органи 3, ґрунторозсікач 2 і бокові стінки щілини 6 утворюють ґрунтопрохідні камери призматичної форми з трапецевидним входом 4 з розмірами основ, які дорівнюють ширинам суміжних ґрунторозробних органів Вк і Вк-1 і висотою h/sinβтр , де βтр – кут нахилу лінії розташування різальних кромок до горизонту.
Робота землерийного робочого органу полягає в наступному. З метою зменшення тягового опору при переміщенні землерийного робочого органу в напрямку розробки ґрунту, показаному стрілкою на фіг. 1, ґрунт пошарово руйнується ґрунторозробними органами 3, ковзаючи по яких, зустрічає клиновидний ґрунторозсікач 2, який переформатовує ґрунтовий потік кожного ярусу на дві рівні симетричні частини, і транспортується до ґрунтопрохідних вікон 5, що розташовані у суміжному верхньому ярусі. При цьому, у кожному ярусі розміри початкового трапецевидного поперечного перерізу 4 з кутом нахилу бокових стінок щілини 6 до горизонту та двох вихідних трапецевидних поперечних перерізів ґрунтопрохідних вікон 5 визначаються на основі закону рівності масових витрат грунту через ґрунтопрохідні камери. Масові витрати грунту, наприклад, в нижньому ярусі дорівнюють добутку площі поперечного перерізу зрізаного шару ґрунту 4 (фіг. 1), яка утворюється двома суміжними ґрунторозробними органами 3 і боковими стінками щілини 6, на швидкість робочого органу v і на природну щільність ґрунту ρпр.
Відповідно розміри суміжного верхнього ярусу визначаються на основі пропускної здатності його прохідних вікон.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання багатоярусного різання ґрунту на основі принципу рівності масових витрат ґрунту у суміжних ярусах без додаткового ущільнення зрізаного ґрунту.
Суміщення технологічних процесів утворення траншеї, укладання об’єктів та засипки траншеї. Мінімізація витрат енергії тягових засобів і низький техногенний вплив.
Після проходження робочого органа траншея залишається засипаною ґрунтом без перемішування його верхніх і нижніх шарів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Низька трудомісткість процесу
Висока швидкість укладання
Діаметр трубопроводу до 0,25 м
Технологічні ключові слова:
Промислове виробництво; Технологія будівництва; Трубопровідна технологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Будівництво і будівельна продукція; Комунальні послуги і сфера обслуговування
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Багатоярусний землерийний робочий орган Патент на корисну модель №47254 Україна, МПК Е02F 5/10. Заявлено 17.07.09; Опубл. 25.01.10, Бюл. 2. – С.4.
Багатоярусний землерийний робочий орган Патент на винахід №101686 Україна, МПК Е02F 5/10. Заявлено 04.05.11; Опубл. 25.04.13, Бюл. 8. – С.4.
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Виробнича фірма
Сфера діяльності партнера:
Будівництво, будівельні послуги
Задачі, що стоять перед партнером:
Практична реалізація
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Білорусь
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.