русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія очищення середовищ від ферумвмісних домішок у високоградієнтному магнітно-електричному полі
2014-09-09
Друк
Активний до:
2015-09-10
Анотація пропозиції:
Нова технологія очищення промислових середовищ (рідкого амоніаку, амоніачної води, перегрітої водяної пари, промислових вод підприємств) від ферумвмісних домішок у високоградієнтному магнітно-електричному полі.
Опис пропозиції:
Для реалізації запропонованої технології розроблені та впроваджені нова конструкція пристрою для очищення рідини від магнітних та немагнітних включень та ефективний спосіб визначення вмісту твердої фракції ( ) феромагнітного матеріалу в рідинах. Конструкція пристрою містить циліндричний корпус, що має ізолюючу поверхню з електронепровідного матеріалу, всередині якого міститься фільтруюча насадка з пористого сегнетоелектрика, яка розміщена в магнітно-електричному полі, що створюється соленоїдом. Такі пристрої дозволяють здійснювати визначення кількості та частки твердої магнітносприйнятливої фракції полідисперсних мікродомішок в технологічних середовищах. Особливості реалізації даного способу визначення частки феромагнітного матеріалу полягають у пропусканні технологічного середовища крізь шар намагніченої насадки і вимірюванні вмісту твердої фракції перед входом у насадку, після виходу з неї та після проходження робочого середовища половини довжини шару насадки. При цьому стає можливим визначення мінімального стабільного вмісту даної фракції (середні значення частки феромагнітної фракції домішок сполук феруму становлять: в рідкому амоніаку =0,85, амоніачній воді =0,71).
Використання таких очисних пристроїв забезпечує необхідний рівень розділення та очищення (залишковий вміст домішок до 10-7-10-9 масових часток), видалення частинок розмірами 10,0-0,1мкм, швидкісний режим очищення (0,05-15м/с). Нові конструктивні рішення гарантують необхідний рівень розділення і очищення технологічних середовищ (максимальна ефективність очищення з використанням розроблених пристроїв складає 90-95%).
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційність пропозиції дозволяє створити в магнітних пристроях високоградієнтне електричне поле в робочій зоні осадження, яке в поєднанні з розгалуженою поверхнею фільтрування забезпечує ефективне розділення та очищення середовищ, що містять електричнозаряджені домішкові речовини. Одночасно в пристрої передбачене магнітне розділення технологічних продуктів на феромагнітну та неферомагнітну фракції. Запропонований спосіб визначення дозволяє підвищити точність визначення вмісту твердої фракції феромагнітних домішок.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
• необхідний рівень розділення та очищення (залишковий вміст домішок до 10-7-10-9 масових часток);
• видалення частинок розмірами 10,0-0,1мкм;
• швидкісний режим очищення (0,05-15м/с);
• висока ефективність очищення від ферумвмісних домішок (90-95%);
• можливість розділення технологічних продуктів на феромагнітну та неферомагнітну фракції.
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Хімічна технологія та техніка
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
1. Патент України на винахід № 36351А. Пристрій для очищення рідини від магнітних та немагнітних включень.
2. Патент України на винахід № 36554 А. Спосіб визначення вмісту твердої фракції феромагнітного матеріалу.
Тип потрібної співпраці:
Випробовування нових застосувань; Розробка і виготовлення на замовлення
Тип шуканого партнера:
Організації, які займаються очищенням промислових і стічних вод від ферумвмісних домішок.
Сфера діяльності партнера:
Хімічні підприємства, об’єкти енергетики, водопостачання, водовідведення.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження магнітних пристроїв, спільна подальша розробка, випробування нових технологій.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.