русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Модифікація структури транспортних каналів суперіонних сплавів
2014-09-09
Друк
Активний до:
2015-09-10
Анотація пропозиції:
Фізико-технологічна лабораторія напівпровідникового матеріалознавства НУВГП пропонує спосіб модифікації структури транспортних каналів кристалічних та склоподібних суперіонних сплавів аніонами галогену для покращення параметрів їх питомої електропровідності.
Опис пропозиції:
Використовуючи електрохімічні комірки різної конструкції, шляхом контрольованого введення до складу синтезованих кристалічних та склоподібних сплавів аніонів галогену, встановлено можливість зменшити енергію активації носіїв струму та підвищити питому іонну електропровідність зразків. Концентрація інжектованих в сплав носіїв заряду та величина їх дрейфової швидкості визначається сумарним ефективним перерізом транспортних каналів та лінійною концентрацією центрів захоплення.
Інновації і переваги пропозиції:
Інноваційність пропозиції полягає в тому, що вперше показано, що аніони галогену в досліджуваних суперіонних сплавах виявляють властивість рухливої квазірідини. Суперіонну електропровідність забезпечують інжектовані з електродів у сплави катіони срібла та аніони галогену.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Неорганічна хімія; Фізика твердого тіла
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Джерела живлення; Напівпровідникові матеріали (напр., кремнієві пластини)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Є ліцензійна угода
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація технології на нові матеріали
Тип шуканого партнера:
Підприємства, що займаються виготовленням компактних твердо тільних джерел живлення.
Сфера діяльності партнера:
Напівпровідникове матеріалознавство, електрохімія.
Задачі, що стоять перед партнером:
Пошук нових високоефективних джерел живлення.
Країни, яким надається перевага:
Нідерланди, Польща, Росія.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.