русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Обґрунтування та екологічна сертифікація органічного агровиробництва
2014-05-16
Друк
Активний до:
2015-05-17
Анотація пропозиції:
Розроблено концепцію екологічної сертифікації, методики органічного землекористування та сільськогосподарського виробництва, методики екологічного маркування органічної продукції. Такі підходи базуються на синергії і методологічних принципах підвищення продуктивності аграрної економіки, впровадженні інструментів цінової, податкової, інвестиційної політики, запровадженні екологічної сертифікації продукції, послуг та здійсненні структурних зрушень у напряму низьковуглецевої економіки.
Опис пропозиції:
Одним з найважливіших видів діяльності в плані сумарних вигод для економіки України є сільське господарство та в цілому агропромисловий сектор. Розвиток органічного сектору сільськогосподарського виробництва веде до синергетичних результатів вже у середньостроковій перспективі: збереження земельних ресурсів як природного капіталу нації; збільшення виробництва якісної продукції; диверсифікація в сфері АПК та експорту зернових й готової продукції; створення нових робочих місць; зупинення «вимирання» сільських населених пунктів тощо. Зазначені постулати узгоджуються із практичними і теоретичними положеннями: Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року; Регламенту комісії (ЄС) Т 889/2008 від 5 вересня 2008 р. «Детальні правила щодо органічного виробництва…»; Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (із змінами та доповненнями); Настанови ISO/IEC 15288 «Життєвий цикл продукції»; ISO 14062 «Управління навколишнім середовищем. Включення аспектів навколишнього середовища до проектування і розробляння продукції»; ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та ін.
Інновації і переваги пропозиції:
Пропозиція володіє інноваційними рішеннями на рівні світу щодо стандартизації і екологічної сертифікації в природокористуванні. Збереження якості довкілля і земельних ресурсів. Виробництво різних видів органічної та (або) екологічно безпечної продукції, що дорожча на 20 - 60 % від традиційної та ін.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Розроблено соціо-еколого-економічне обґрунтування обґрунтування доцільності переходу на органічне аграрне виробництво. Розроблено схеми і меодики сертифікації. Розроблено способи екомаркування органічної продукції. Окупність наступає на 3-й рік залежно від схеми сертифікації.
Технологічні ключові слова:
Органічні речовини; Сільськогосподарська техніка / технологія; Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Екслюзивне право (exclusive rights)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Авторські розробки і розрахунки.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Угода про спільне підприємство; Адаптація технології на нові матеріали; Розробка і виготовлення на замовлення; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Бізнес, агро холдинги, фермери.
Сфера діяльності партнера:
АПК, сільськогосподарське виробництво
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, Польща, Білорусь.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.