русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Енергозберігаюча технологія тонкого подрібнення твердих матеріалів на основі енергетичної селективності дезінтеграції
2014-05-14
Друк
Активний до:
2015-05-15
Анотація пропозиції:
Розроблено технологію тонкого подрібнення твердих матеріалів, яка може використовуватись у хімічній, гірничорудній, металургійній, промисловості будівельних матеріалів та інших галузях виробництва. Застосування цієї технології дозволить значно знизити питому енергоємність та підвищити продуктивність процесу без зміни конструкції подрібнюючого обладнання. Розробник шукає промислові організації для впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Енергозберігаюча технологія тонкого подрібнення твердих матеріалів дозволяє радикально підвищити надзвичайно низьку ефективність процесу в млинах барабанного типу, як основному обладнанні крупно- та малотоннажного диспергування завдяки низці експлуатаційних переваг: можливості високої одиничної продуктивності, надійності роботи, простоті експлуатації, здатності зберігати функціональні можливості при значному зношуванні, універсальності та економічності. Технологія базується на концепції енергетичної селективності подрібнення, як фізичній основі раціональної організації процесу, що передбачає вибіркове за формою та величиною підведення енергії до подрібнюваного матеріалу з метою мінімізації енерговитрат руйнування. При цьому значення та розподіл навантажень в об’ємі частинки подрібнюваного матеріалу оптимально поєднується зі швидкістю деформування та тривалістю навантаження. Технологія реалізується за допомогою організації багатостадійності процесу подрібнення на основі встановлених ефектів та явищ поведінки внутрішньокамерного завантаження млинів, як чинників інтенсифікації дезінтеграції: усереднення реологічних властивостей зернистого середовища в обертовій камері, самозбудження автоколивань пульсаційного типу та виникнення двох екстремальних швидкісних динамічних станів завантаження. Стадійність процесу, для попереднього грубого, проміжних та остаточного тонкого помелу здійснюється шляхом організації раціональних режимів руху завантаження при варіації, як керуючої дії на процес подрібнення, значень параметрів: швидкості обертання, ступеня заповнення камери завантаженням, ступеня заповнення проміжків між молольними тілами частинками подрібнюваного матеріалу, відносного середнього розміру молольних тіл, форми молольних тіл та фрикційних властивостей поверхні камери.
Інновації і переваги пропозиції:
Розроблена технологія дозволяє:
- знизити питому енергоємність процесу на першій стадії грубого помелу на 10…40%;
- підвищити продуктивність процесу на першій стадії грубого помелу на 30…60%;
- знизити питому енергоємність подрібнення на останній стадії тонкого помелу на 20…50%;
- знизити витрати на споживання електроенергії для приводу багатотоннажних млинів на 2…10 гривень на 1 тонну подрібнюваного матеріалу;
- підвищити ефективність процесу подрібнення в млинах традиційних конструктивних рішень – без додаткових внутрішньокамерних енергообмінних пристроїв, що мають низьку надійність через швидке зношування внаслідок високої абразивності завантаження.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
На першій стадії попереднього грубого помелу забезпечується переважно ударна дія великими імпульсами робочих органів на частинки подрібнюваного матеріалу, що сприяє виникненню граничного пружного деформування в масиві матеріалу крупних частинок. Крім того, на першій стадії самозбуджуються автоколивання у вигляді пульсацій при швидкохідному обертанні камери, що активізує циркуляцію завантаження. На останній стадії тонкого помелу забезпечується переважно стираюча та роздавлююча дія малими імпульсами робочих органів, що сприяє виникненню пластичного деформування на поверхні малих частинок подрібнюваного матеріалу. Крім того, на останній стадії виникає екстремальний динамічний стан зсувного шару зернистого заповнення при тихохідному обертанні камери, що активізує зсувну циркуляцію молольного завантаження.
Діапазон діаметрів робочих камер барабанних млинів – 0,05…15 м.
Частота обертання барабанів – 2,5…150 об/хв.
Продуктивність барабанних млинів – 10-4…200 т/год.
Тонина помелу (залишок на ситі № 008) – 5…20 %.
Технологічні ключові слова:
Будівельне обладнання; Будівельні матеріали; Властивості матеріалів, корозія/руйнування; Хімічна технологія та техніка; Гірничорудна технологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Кераміка; Промислові хімікати; Гірничорудне устаткування; Виробництво будівельних матеріалів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Пат. 7180U України. Спосіб подрібнення сипкого матеріалу в барабанному млині / Науменко Ю.В., Науменко К.Ю. Пат. 42493U України. Спосіб подрібнення в барабанному млині із автоколивним внутрішньокамерним завантаженням / Дейнека К.Ю. Пат. 57104U України. Спосіб керування процесом подрібнення в барабанному млині із автоколивним внутрішньокамерним завантаженням / Дейнека К.Ю. Пат. 58175U України. Привод барабанного млина із автоколивним внутрішньокамерним завантаженням / Дейнека К.Ю.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Промислове підприємство.
Сфера діяльності партнера:
Хімічна, гірничорудна, металургійна, промисловість будівельних матеріалів.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження розробленої технології.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни Східної Європи, ЄС.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.