русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІТОПЛАНКТОННИХ ВОДОРОСТЕЙ У ПРОБАХ ВОДИ З ВОДНИХ ОБ’ЄЕКТІВ
2014-01-09
Друк
Активний до:
2016-01-10
Анотація пропозиції:
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир (Україна) пропонує спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів. Запропоновано новий спосіб ідентифікації за допомогою формування цифрових відеозображень препаратів з проб води . Це зумовлює підвищення продуктивності процедури ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів. ЖДТУ шукає інвесторів і партнерів для практичної реалізації запропонованого способу-винаходу.
Опис пропозиції:
Винахід належить до галузі екології і може бути використаний для контролю за станом екосистем водних об’єктів на основі автоматизованої обробки цифрових відеозображень, що містять вимірювальну інформацію.
Запропонований спосіб ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів виконують шляхом того, що після розміщення в мікроскопі препарату з пробою води формують його відеозображення за допомогою відеокамери, приєднаної до оптичної системи мікроскопа, та вводять це відеозображення в обчислювальне середовище цифрової електронної обчислювальної машини, причому виявлення кожного екземпляра фітопланктонних водоростей виконують шляхом цифрової обробки відеозображення препарату з проби водию Далі, для кожного екземпляра фітопланктонних водоростей розраховують геометричні ознаки форми, інваріантні до масштабування, зсуву та повороту цього екземпляра в площині відеозображення, а ідентифікацію фітопланктонних водоростей виконують за допомогою штучної нейронної мережі, причому кількість входів цієї мережі відповідає кількості геометричних ознак форми, що використовують для ідентифікації, а кількість виходів цієї мережі відповідає кількості видів фітопланктонних водоростей, що обрані для досліджень та можуть існувати в умовах водних об’єктів, які досліджують. Для навчання штучної нейронної мережі використовують тестові відеозображення, що містять фітопланктонні водорості заздалегідь відомих видів, а в якості простора ознак для ідентифікації використовують розраховані геометричні ознаки форми.
Інновації і переваги пропозиції:
Підвищення достовірності ідентифікації фітопланктонних водоростей забезпечується за рахунок використання штучної нейронної мережі, яка успішно вирішує задачу ідентифікації навіть при наявності великої кількості ознак, що треба аналізувати, при великому різноманітті зовнішнього вигляду фітопланктонних водоростей та при відсутності абсолютно чітких формальних критеріїв виконання процедури ідентифікації.
Підвищення продуктивності ідентифікації фітопланктонних водоростей забезпечується за рахунок виключення ручної праці та використання цифрової ЕОМ для обробки відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про фітопланктонні водорості. Також при цьому підвищується достовірність за рахунок виключення суб’єктивних похибок, можливих у випадку використання ручної праці в процесі ідентифікації фітопланктонних водоростей.
Таким чином, спосіб винахід забезпечує підвищення достовірності та продуктивності ідентифікації фітопланктонних водоростей у пробах води з водних об’єктів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Екологія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Послуги з обробки, аналізу і введення даних; Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування; Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Гірничо-екологічне підприємство
Сфера діяльності партнера:
Екологія
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження, дослідження, удосконалення даного виробу
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Польща, Швеція, Німеччина
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
< 10 співробітників
Центр, що надав профіль
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГIЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.