русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Спосіб сушення м’яса мідії
2013-12-30
Друк
Активний до:
2014-12-31
Анотація пропозиції:
Науковці університету (Україна) пропонують процес сушіння м’яса мідії. Спосіб отримання сушеного м’яса мідії здійснюється за допомогою розробленої установки для сушіння м’яса мідій. Принцип дії установки для сушіння м’яса мідій засновано на здійсненні процесу сушіння продукту в псевдозрідженому шарі з використанням осцилюючих режимів. Запропонований спосіб дозволяє суттєво підвищити якість висушеного продукту, отримати сушене м'ясо мідій потрібної вологості.
Опис пропозиції:
За результатами проведених експериментальних досліджень розроблено установку для сушіння м’яса мідій. Застосування установки для сушіння м’яса мідій із застосуванням осцилюючого режиму сприяє різкому зменшенню перегрівання та пересихання поверхні матеріалу (м’яса мідій), що дає можливість значно підвищити температуру теплоносія, не перевищуючи межу термостійкості продукту. Визначені раціональні параметри процесу сушіння м’яса мідії в псевдозрідженому шарі із застосуванням осцилювання забезпечує необхідне зниження вологості термолабільних матеріалів, яким є м’ясо мідій, за збереження їхньої якості і високих техніко-економічних показників сушильного процесу, що не можливо за інших способів сушіння. Слід зазначити, що установка для сушіння м’яса мідій забезпечує більш високу якість сушіння порівняно з установками, які сьогодні застосовуються на підприємствах харчової промисловості. Результати розробки можуть бути реалізовані на підприємствах харчової промисловості та малих переробних підприємствах.
Інновації і переваги пропозиції:
Виробництво сушених нерибних продуктів моря (м’яса мідії) шляхом використання режимів осцилювання дозволить обробляти сировину безпосередньо в місцях видобутку, підвищує її якість та надає змогу збільшити вихід сушеного продукту. Даний спосіб сушіння м’яса мідії дозволяє також підвищити ефективність процесу сушіння гідробіонтів та отримувати продукцію підвищеної поживної цінності з високими органолептичними показниками, а також підвищити енерго- та ресурсоефективність при проведенні процесу. Установку для сушіння м’яса мідій можливо застосовувати як на підприємствах харчової промисловості так і на промислових об’єктах з переробки термолабільних схильних до злипання нерибних продуктів моря виробництв малої потужності.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
№ з/п Показники УСММ-50
1 Продуктивність за вихідною сировиною, кг/год 50
2 Продуктивність за сухим продуктом, кг 15
3 Витрата повітря на сушіння, м^3/год 5384
4 Споживча потужність, кВт 22
5 Габаритні розміри, м:
довжина 9
ширина 1,5
висота 2,5
6 Маса апарата, кг 3500
7 Тривалість сушки м’яса мідії, хв 110...130
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів; Якість та безпека харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником патенту України на корисну модель стосовно способу одержання бурякового пектину. Є можливість здійснити патентування в Україні, Російській Федерації та /або отримання міжнародного патенту.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Принципово новий процес; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Дослідницькі, комерційні та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
Підприємства харчової та переробної промисловості, виробники харчового та переробного обладнання
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.