русский english
Спосіб попередньої обробки риби перед консервуванням
2013-12-30
Активний до:
2014-12-31
Анотація пропозиції:
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, пропонує спосіб попередньої обробки риби перед консервуванням. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент продукції, що випускається, підвищити якість, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину. Університет шукає партнерів для спільної роботи з впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Відомі способи попередньої обробки рибної сировини засновані на використанні вуглекислого газу, антибіотиків, ультрафіолетового та радіоактивного опромінення, озону, зміни повітряного середовища газоподібним азотом, що призводить до стійкого зниження патогенної мікрофлори. Недоліки використання даних способів проявляються у прискоренні протікання ряду хімічних реакцій, в результаті чого суттєво погіршуються органолептичні (колір, запах, смак) та харчові властивості сировини. Особливість запропонованого способу полягає у тому, що процес попередньої обробки риби ультразвуковими хвилями перед консервуванням підвищує ефективність знезараження за рахунок більш глибокого їх проникнення в сировину та зменшує тривалість наступної теплової обробки.
Інновації і переваги пропозиції:
При дії ультразвукових хвиль високої інтенсивності (5 Вт/см^2 і більше) механічна дія визиває порушення структури клітин тканин, їх руйнування, а також спричиняє необоротні зміни властивостей тканини (денатурація білків тощо). Ефект стерилізації очищеної охолодженої риби від озвучування ультразвуковими хвилями досягається без значного підвищення температури, що забезпечує збереження харчових властивостей рибної сировини. Зменшення мікробіологічного забруднення риби призводить до необхідності зміни формул теплової стерилізації рибних консерв, що призводить до зменшення енерговитрат та собівартості отриманих рибних консервів. Дані фактори впливають на величину економічної ефективності. Термін окупності – 0,5...2 роки.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Деклараційний патент України
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Угода про спільне підприємство; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Рибопереробні підприємства, цехи невеликої потужності.
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість, ресторанний бізнес
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.