русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія одержання діестерів дикарбонових кислот – пластифікаторів і висококиплячих розчинників
2010-12-06
Друк
Активний до:
2020-12-31
Анотація пропозиції:
Університет Львова пропонує технологію одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот і спиртів нормальної та ізобудови.

Діестери широко використовують у різних галузях промисловості, зокрема, харчовій, парфюмерній, а також як сировину для синтезу полімерів.

Сумісне використання каталізатора з добавкою органічної природи дозволяє досягти вищого виходу кінцевого продукту, скоротити тривалість процесу.

Заклад шукає інвесторів та партнерів для співпраці.
Опис пропозиції:
Запропоновано спосіб одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот взаємодією дикарбонової кислоти та спирту з використанням каталізатора та органічної добавки. Використання добавки дозволяє порівняно з традиційним процесом збільшити вихід продукту та зменшити тривалість процесу.

Пропонована послідовність технологічних операцій дозволяє зменшити втрати продукту та покращити його показники.

Діестери аліфатичних дикарбонових кислот характеризуються високими екологічністю, морозостійкістю та температурою кипіння, незначною леткістю, стійкістю протягом тривалого часу до дії радіації, світла, плісені, характеризуються низькою абсорбцією води, високими поверхневими характеристиками, високою термостабільністю, досить доброю сумісністю з більшістю полімерів.

Діестери дикарбонових кислот використовують як пластифікатори і висококиплячі розчинники.

На відміну від широко використовуваних у світі фталатів, діестери аліфатичних дикарбонових кислот біологічно легко розкладаються, не токсичні та не канцерогенні.
Інновації і переваги пропозиції:
Каталізатор легко відділяється від реакційної суміші, його можна використовувати багаторазово.

При потребі активність каталізатора можна підвищити за допомогою регенерування.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Визначено оптимальні концентрації каталізатора, температуру процесу, тривалість, послідовність проведення операцій.

Наявні зразки виробів на основі одержаних пластифікаторів
Технологічні ключові слова:
Пластики, полімери; Органічні речовини; Спеціальні та проміжні хімікати
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Виробництво покриттів і клеїв; Споживчі хімікати і полімери; Полімерні (пластикові) матеріали
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель, 2008
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії; Технічне консультування; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
промислова організація
Сфера діяльності партнера:
виробники пластифікаторів, розчинників
Задачі, що стоять перед партнером:
взаємовигідна співпраця
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Білорусія, Німеччина
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет «Львівська політехніка»
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.