русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія формування економічно обгрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами
2013-12-24
Друк
Активний до:
2014-12-25
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад в м. Харкові, що спеціалізується на дослідженнях та вирішенні проблем розвитку споживчого ринку, пропонує технологію формування економічно обґрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами, що може застосовуватися підприємствами сфери роздрібної торгівлі в умовах невизначеності. Організація шукає партнерів для реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів.
Опис пропозиції:
Запропонована технологія формування економічно обґрунтованої цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами базується на результатах світових і вітчизняних досліджень, розроблена з урахуванням особливостей ведення підприємницької діяльності в Україні. Використання технології дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі визначити: своєчасність та необхідність відреагувати за допомогою ціни на ринкову політику конкурентів; заходи цінової політики, якими повинно супроводжуватися введення на ринок нового продукту; на які товари із асортименту необхідно змінити ціни; на яких умов треба проводити активну цінову політику, змінити цінову стратегію; як розподілити в часі певні цінові зміни; якими ціновими заходами можна підсилити ефективність збуту; як урахувати в ціновій політиці наявні внутрішні й зовнішні обмеження підприємницької діяльності й ряд інших.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології забезпечує вироблення обґрунтованої цінової політики на продовольчі товари підприємствами роздрібної торгівлі. Технологія є гнучкою та може адаптуватися для конкретного підприємства в процесі впровадження з урахуванням змін інституційного середовища.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Кожен етап запропонованої технології передбачає застосування авторських методик аналізу чинників та передумов визначення ціни та обґрунтування вибору цілей, моделей та методів ціноутворення.
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти; Інструменти прогнозування
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Роздрібна торгівля; Харчові продукти і напої
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Торговельна організація, учбова або дослідницька організація.
Сфера діяльності партнера:
Підприємства роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
Задачі, що стоять перед партнером:
Реалізації спільних комерційних, консалтингових та тренінгових проектів, фінансування реалізації проекту.
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Вищий навчальний заклад
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.