русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання
2013-12-19
Друк
Активний до:
2014-12-20
Анотація пропозиції:
Науковці Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують спосіб модифікації розподільного покриття для запобігання прилипання харчових продуктів до робочих поверхонь технологічного обладнання, що дозволить покращити фізико-механічні властивості покриття, розширити температурний інтервал застосування покриття, підвищити адгезію покриттів до основного матеріалу підложки. Потрібні інвестори і партнери для організації та проведення спільних подальших досліджень
Опис пропозиції:
Пропонований спосіб модифікації розподільного покриття дозволяє розширити температурний інтервал експлуатації покриття, покращити зносостійкість, міцність, стійкість до удару та механічних пошкоджень покриття, а отже зменшити витрати на повторне нанесення та підвищити термін експлуатації розподільного покриття. Проводити різні технологічні процеси обробки харчових продуктів без додаткового розподільного шару (наприклад жири, борошно), отримати якісний кінцевий продукт та знизити матеріальні витрати на процеси виготовлення продукції.
Пропонований спосіб модифікації здійснюється шляхом введення нанорозмірних наповнювачів (вуглецеві наноструктури) до полімітілфінілсилаксанової смоли (кремнійорганічний лак КО-921).
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничий сфері, щодо технології та способу нанесення розподільного покриття для технологічного обладнання (підтвердженням цього є більш 10 українських та іноземних патентів)
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження способу модифікації дозволяє створювати міцне, зносостійке розподільне покриття на робочих поверхнях технологічного обладнання широкої номенклатури (для процесів жарення, випікання, сушіння, заморожування та ін.).
Пропонований спосіб модифікації дозволяє покращити експлуатаційні характеристики розподільного покриття, розширити температурний інтервал експлуатації розподільного покриття, покращити технологічні властивості розподільного покриття за рахунок усунення прилипання харчової сировини до робочих поверхонь технологічного обладнання, проводити процеси технологічної обробки харчових продуктів без використання додаткового розподільного шару (наприклад жирів, борошна, тощо)
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Покриття; Обробка поверхонь (фарбування, гальваніка, полірування, хімічне та фізічне осадження з газової фази); Композитні матеріали; Методи безпечного виробництва; Харчування та здоров'я
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Виробництво покриттів і клеїв; Матеріали із спеціальними властивостями: виробники і виготівники; Полімерні (пластикові) матеріали; Інше промислове устаткування і машини; Товари і устаткування виробничого призначення
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Колектив-заявник є власником 3 патентів України на винахід стосовно технології та способу нанесення розподільних (антиадгезійних, гідрофобних) покрить, (отримано деклараційний патент на винахід № 5389 , патент на корисну модель № 25109 , патент на корисну модель № 28438 ). Є можливість здійснити патентування в Україні, Російській Федерації та /або отримання міжнародного патенту
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Дослідницькі, комерційні та промислові організації
Сфера діяльності партнера:
Підприємства харчової та переробної промисловості, виробники харчового та переробного обладнання
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільна подальша розробка, сумісна розробка продукції на основі досвіду розробника і виробничих можливостей одержувача
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.