русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Принципи і тенденції функціонування сфери послуг в мережній економіці
2013-12-18
Друк
Активний до:
2014-12-19
Анотація пропозиції:
Університет Харкова (Україна), що спеціалізується в галузі освітніх та наукових розробок пропонує формування стратегії розвитку сфери послуг на мережних принципах. Використання запропонованої методики дозволить вдосконалити діяльність з формування мереж. Автори шукають партнерів для впровадження методики.
Опис пропозиції:
Мета дослідження – визначення теоретико-методологічних засад функціонування сфери послуг в мережній економіці. Об'єкт дослідження – сфера послуг та середовище її функціонування. Предмет дослідження – передумови, тенденції, закономірності розвитку сфери послуг в мережній економіці.
Наукова новизна дослідження полягає в вирішенні наукової проблеми з розвитку теорії функціонування форм економічної діяльності мережного типу на базі підприємств сфери послуг з використанням системно-діалектичного аналізу, обґрунтуванні переваг мережних принципів господарської діяльності підприємств сфери послуг, розробці концептуальної стратегії розвитку сфери послуг мережних підприємницьких структур.
Інновації і переваги пропозиції:
Виявлено теоретико-методологічні засади аналізу сфери послуг, сформовано системне уявлення щодо сфери послуг, уточнено принципи формування мережних інститутів та інфраструктурних організацій в сфері послуг, розкрито теоретичний зміст механізму реалізації стратегії розвитку сфери послуг на мережних принципах.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Вироби і послуги для дозвілля і відпочинку; Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Торговельні підприємства, підприємства сфери послуг.
Сфера діяльності партнера:
Торгівля та сфера послуг
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження методики в практику господарської діяльності торговельних підприємств та сфери послуг
Країни, яким надається перевага:
Всі
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.