русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
ВИХРОВИЙ ГРАНУЛЯТОР ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГРАНУЛ ПОРИСТОЇ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ
2013-12-09
Друк
Активний до:
2014-12-10
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад Сумської області розробив вихровий гранулятор для одержання гранул пористої аміачної селітри. Вихровий гранулятор застосовується переважно в хімічній промисловості і може бути використаний для гранулювання різних речовин з розчинів і розплавів. Університет шукає замовників для реалізації запропонованого гранулятора.
Опис пропозиції:
Вихровий гранулятор дозволяє отримувати гранульовані продукти без застосування грануляційних веж. В основу його роботи покладено спосіб грануляції з розплавів, розчинів і суспензій заснований на удосконаленні динаміки руху потоку гранул, що забезпечує:
• Збільшення монодисперсності гранул, які ростуть у вихровому шарі
• Збільшення однорідності гранулометричного складу готового продукту
Отримання гранул заданої структури з проведенням їх класифікації за розміром гранул
• Отримання гранул пористої структури із збереженням їх міцності (без руйнування внутрішньої кристалічної структури)
Інновації і переваги пропозиції:
Основні переваги гранулятора
• Можливість істотного зменшення габаритних розмірів (зокрема, висоти) робочого простору
• Збільшення часу перебування гранули в робочому просторі вихрового апарату
• Можливість управління рухом гранули в робочому просторі гранулятора
• Можливість створення в об’ємі робочого простору гранулятора інтенсивної турбулентності
• Універсальність (можливість проведення процесів грануляції та сушіння в об’ємі одного пристрою)
• Технологічність і простота виготовлення
• Можливість швидкого переналагодження і зміни конструктивних і технологічних параметрів за необхідності.

Промислові випробування дослідного зразка вихрового гранулятора при виробництві пористої аміачної селітри показали, що кінцевий продукт має ступінь монодисперсності до 98 %, вологість до 0,2 %, міцність гранул становить 230-300 г/гранулу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Промислове виробництво; Сушка; Хімічна технологія та техніка; Машинобудування; Інші процеси
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Матеріали і хімікати; Промислове устаткування і машини
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України № 99023, Опублікований 10.07.2012, бюл. №13
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Принципово новий процес
Тип шуканого партнера:
маркетингова організація, замовник
Сфера діяльності партнера:
підприємство хімічної промисловості, яке спеціалізується на виробництві гранульованої продукції
Задачі, що стоять перед партнером:
формування технічного завдання
Країни, яким надається перевага:
країни з хімічними підприємствами з виробництва гранульованої продукції
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Сумський державний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.