Система теплопостачання
2013-11-12
Друк
Активний до:
2014-11-13
Анотація пропозиції:
Пропонуємо нову систему теплопостачання житлових, суспільних, промислових будівель і споруд, що працює за рахунок використання теплової енергії низько потенційних джерел теплоти.
Опис пропозиції:
Система теплопостачання, що нами пропонується, належить до галузі систем теплопостачання, а саме до систем теплопостачання, що працюють за рахунок використання теплової енергії низько потенційних джерел теплоти для теплопостачання житлових, суспільних та промислових будівель і споруд.
Аналогічні пропонуємій системі відомі системи теплопостачання будівель мають декілька недоліків. Деякі можуть використовуватися лише при наявності потрібних приладів автоматизації та забезпечення безперебійного їх живлення. Інші мають непередбаченість відбору низько потенційної теплової енергії та нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів на тепло станції, інше.
Використання пропонованої системи теплопостачання дозволить уникнути деяких недоліків та підвищити ефективність використання теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралі. Дозволить використовувати низькопотенційну теплоту відпрацьованого робочого тіла та заощадити кошти на спалюванні первинних енергоресурсів для вироблення теплоти.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання даної технологічної пропозиції дозволить більш повно використати теплову енергію від спалюваних на ТЕЦ первинних енергоносіїв, заощадити паливно-енергетичні ресурси для ГВП або систем опалення, за рахунок зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів зменшити обсяг шкідливих викидів.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Проектування та обслуговування завода; Цивільне будівництво; Транспортування тепла, теплопостачання, теплофікація; Опалення, вентиляція; Оптимізація процесів, використання сбросового тепла
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Енергозбереження; Інші області, пов'язані з енергетикою; Будівництво; Електроенергетичні компанії; Інші фірми, пов'язані з комунальним обслуговуванням
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Автори пропозиції «Система теплопостачання» є власниками патенту України на корисну модель № 75611, отриманого в 2012 році.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Випробовування нових застосувань; Угода про спільне підприємство
Тип шуканого партнера:
Організації, які займаються теплопостачанням або всіляко пов’язані з даним напрямком діяльності. Інвестори.
Сфера діяльності партнера:
Теплопостачання.
Задачі, що стоять перед партнером:
Освоєння. Впровадження. Фінансування.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія та інші країни.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.