русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія обробки осадків міських стічних вод
2013-11-12
Друк
Активний до:
2014-11-13
Анотація пропозиції:
Пропонуємо технологію обробки осадків міських стічних вод, яка дозволяє збільшити ступень розпаду органічної речовини осаду, що включає його подачу після обробки на зневоднення.
Опис пропозиції:
На сьогодні відомо чимало способів (технологій) обробки осадів міських стічних вод. У основному це способи обробки осаду, що включають аеробну мінералізацію і наступне муловідділення шляхом гравітаційного ущільнення з поверненням (рециркуляцією) частини ущільненого мулу в мінералізатори і направленням іншої частини на зневоднювання, а мулової води в канал стічних вод перед аеротенками. Такі спосіб обробки дієві, але забезпечують невисокий ступінь розпаду органічної речовини і вимагають його зневоднювання після мінералізації й ущільнення.
Технологія обробки осаду міських стічних вод, яка пропонується нами, збільшує ступінь розпаду органічної речовини осаду, що виключає його подачу після обробки на зневоднення.
Так як у пропонованій технології муловідділення здійснюють шляхом освітлення у завислому шарі осаду з гідравлічним навантаженням мулової води 0,1 - 0,5 м3/(м2∙год.) і співвідношенням висоти зон завислого та захисного шарів не менше ніж 3:1, а рециркуляції в аеробному мінералізаторі піддається весь затриманий у муловіддільнику осад, ефективність розпаду осаду по сухій речовині становить 95,9 %, по беззольній речовині 97,1 %.
Інновації і переваги пропозиції:
Технологія обробки осадів міських стічних вод дозволяє збільшити ступень розпаду органічної речовини осаду, що включає його подачу після обробки на зневоднення. Ефективність розпаду осаду по сухій речовині становить 95,9 %, по беззольній речовині 97,1 %.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Екологія; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод; Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів; Інші фірми, пов'язані з комунальним обслуговуванням
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Заявник технології обробки осадків міських стічних вод є власником патенту України на винахід № 94152, отриманого в 2011 році.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Угода про спільне підприємство
Тип шуканого партнера:
Організації, які займаються водовідведенням та обробкою осадків міських стічних вод, або всіляко пов’язані з даним напрямком діяльності. Інвестори.
Сфера діяльності партнера:
Обробка осадків міських стічних вод, або обробка осадів аналогічного змісту.
Задачі, що стоять перед партнером:
Освоєння. Впровадження. Фінансування.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, країни СНД та Євросоюзу, інші країни.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.