русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів
2010-11-18
Друк
Активний до:
2012-04-23
Анотація пропозиції:
Національний університет (Україна) розробив технологію створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів, які можна використовувати у ветеринарії, медицині та сільському господарстві. Технологія дозволяє одержати недорогі препарати різноманітного спектру біологічної дії. Університет шукає інвесторів і партнерів серед фармацевтичних та хімічних компаній, університетів, сільських господарств для продовження досліджень та впровадження розробок.
Опис пропозиції:
Проведений молекулярний дизайн та розроблені вітчизняні технології синтезу біологічно активних субстанцій на основі 2- і 4-гідразинохінолінів та 4-тіохінолінів, які мають виражену біологічну активність; розроблені лабораторні регламенти та визначені фізико-хімічні константи.

Синтезовані сполуки за біологічною активністю перевищують аналоги більш ніж на 20%. Технологія їх виробництва є доступною.

Запропоновані субстанції можуть використовуватись у ветеринарії, медицині та сільському господарстві як лікарські засоби, регулятори росту, біологічно активні добавки та ін. Наведені сполуки нетоксичні та неканцерогенні.

Автори мають тридцятирічний досвід у сфері розробки біологічно-активних речовин.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження технології дозволить забезпечити ветеринарію, медицину та сільське господарство недорогими та якісними препаратами з вітчизняної сировини. Вихідні речовини мають невелику вартість та не є специфічними або недоступними, що обумовлює економічну привабливість розробки.

Розроблені сполуки мають різноманітний спектр біологічної активності, їх можна застосовувати як антимікробні, протизапальні, антиоксидантні, гепатопротекторні, анальгетичні та інші засоби.

У порівнянні зі світовими аналогами, наприклад: дилітієва сіль 2-метилхінолін- 4-ілгідразону α-кетоглутарової кислоти за деприміруючою дією перевищує відомі аналоги, що дозволить створити технологічно та економічно привабливі препарати з транквілізуючою дією. Динатрієва сіль N-сукциноїл-S-(6-етокси-2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну за гепатопротективною дією перевищує відомий препарат ацетилцистеїн (АЦЦ) на 20%, за антиоксидантною дією перевищує дибунол на 30%. Натрієва сіль 2-гідрокси-3-(8-метокси-2-метилхінолін-4-ілтіо)пропанової кислоти, за антиоксидантною дією перевищує відомий препарат пірацетам на 21%.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Синтезовані гідразони ароматичних та гетероциклічних альдегидів і біогенних оксокислот мають широкий спектр біологічної дії. Чистоту синтезованих сполук підтверджено ПМР та хромато-мас спектрами. Вивчено антимікробну протизапальну, антиоксидантну, гепатопротекторну, анальгетичну дії. Розроблені технології отримання хірально чистих речовин.
Технологічні ключові слова:
Органічна хімія; Фармацевтичні продукти / ліки; Молекулярний дизайн; Пестициди; Ветеринарія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Фармпрепарати/тонкі хімікати; Сад і город; Сільськогосподарські хімікати; Інші хімікати і матеріали (не згадані в інших місцях)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
5 патентів України – два патенти 2007року; один – 2008 року, два - 2009 року та 5 поданих заявок на видачу патентів України на винахід та корисні моделі, на які можуть бути отримані охоронні документи в інших країнах.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Угода про спільне підприємство; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Принципово новий процес; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Фінансові ресурси
Тип шуканого партнера:
Інвестор, замовник, співвиконавець.
Сфера діяльності партнера:
Фармацевтичні та хімічні компанії, університети, сільськогосподарські підприємства.
Задачі, що стоять перед партнером:
Продовження досліджень та впровадження розробок.
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, Білорусь, Франція, США.
Вид організації:
ВНЗ
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Запорізький національний університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.