Технологія екологічно безпечного термохімічного знищення та часткової утилізації скорочення об’ємів накопичених на території України небезпечних відходів – непридатних хімічних засобів захисту рослин.
2013-10-01
Друк
Активний до:
2014-10-02
Анотація пропозиції:
Винахід відноситься до екологічно безпечних способів знищення стійких органічних забруднювачів (СОЗ) та може бути використаний під час спалювання непридатних і/або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин і подібних до них органічних речовин. Досягнення технічного результату полягає у повному і безпечному розкладі СОЗ шляхом спалювання з забезпеченням утилізації хімічного тепла, яке вноситься СОЗ, при економії первинного палива та захисті навколишнього природного середовища.
Опис пропозиції:
Спосіб спалювання СОЗ включає попередню підготовку СОЗ, їхнє змішування з повітрям, подачу суміші у піч та її спалювання в печі, пропускання газоподібних продуктів згоряння через теплообмінні апарати та газоочистку.
Спосіб розроблений Українським державним науково-технічним центром «Енергосталь» (м.Харків) спільно з Національним університетом водного господарства та природокористування. Технологія захищена патентами України і РФ, має «ноу-хау» і успішно прошла дослідно-промислові випробування.
Інновації і переваги пропозиції:
У результаті здійснення зазначеного способу забезпечується повний розклад токсичних компонентів СОЗ, а також виключається можливість повторної їхньої регенерації в газоходах та системі газоочищення після спалювання в печі. При цьому спрощується апаратурно-технологічна схема забезпечення способу спалювання СОЗ, скорочуються енергетичні витрати на їхнє спалювання, а також знижуються витрати на виготовлення, монтаж та експлуатацію устаткування для здійснення способу, а також знижується рівень забруднення НПС.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
В умовах України ситуація щодо накопичених небезпечних відходів ускладнюється наступними факторами:
- відсутні вичерпуючі дані про стан наявних ХЗЗР;
- багато місць і ємкостей для зберігання ХЗЗР не відповідають технічним, екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам;
- значна частина ХЗЗР не упізнана або знаходиться у вигляді сумішей невідомого складу;
- наявні ХЗЗР часто змішані з відходами будматеріалів зруйнованих складських приміщень та підстиляючої поверхні;
- юридичні особи та організації – власники ХЗЗР або ж їх правонаступники відхиляються від встановленого Законом порядку поводження з цими речовинами.
Технологічні ключові слова:
Навколишнє середовище; Екологія; Техніка і технологія охорони навколишнього середовища; Збір та утилізація відходів; Спалювання, піроліз
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Є ліцензійна угода
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Сфера діяльності партнера:
Комунальне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Застосування технології в комунальній та промисловій сферах
Країни, яким надається перевага:
Україна, Російська Федерація
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2021 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013-2021 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.