русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Спосіб та технологія знешкодження токсичного фільтрату полігонів твердих побутових відходів (ТПВ).
2013-09-30
Друк
Активний до:
2014-10-01
Анотація пропозиції:
Запропоновані технологія та установка призначені для очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів (ПТПВ). Винаходи відносяться до області очищення стічних вод, зокрема, до очищення стічних вод ПТПВ, і можуть бути використані в комунальному господарстві та різних галузях промисловості. Запропонована технологія базується на найбільш ефективному використанні біологічного очищення та сорбційних методів.
Опис пропозиції:
Запропонована нова технологія очищення стічних вод полігонів ТПВ заснована на більш ефективному використанні біологічного очищення і сорбційних методів, оскільки біологічне очищення є самим економічним методом вилучення зі стічних вод органічних сполук. Та обставина, що попередньо очищені та знезаражені стічні води направляють з резервуарів спочатку на біологічне очищення, а потім на сорбційне доочищення, сприяє тому, що основна маса забруднень видаляється з них під час біологічного очищення, що є економічно більш вигідним, ніж сорбційне очищення, а також забезпечує зниження витрат дорогих сорбентів при збереженні високої ефективності очищення стічних вод ПТПВ.
Розробки характеризуються ефективністю очищення при скорочені витрат сорбенту, технологічністю та можливістю реалізації в умовах як діючих полігонів, так і тих, що будуються. Продавці технології мають багаторічний досвід у науково-дослідній та виробничій сфері щодо технологій очищення стічних вод (підтвердженням цього є наявність українських та іноземних патентів).
Інновації і переваги пропозиції:
Загальна технологічна схема передбачає на кожній стадії максимально можливу ступінь видалення забруднень більш простими, випробуваними на практиці методами з тим, щоб зменшити навантаження на більш дорогі та складні в експлуатації споруди наступного етапу очищення. Використання даної схеми очищення дозволяє забезпечити досягнення технічного результату, який полягає у підвищенні ефективності очищення стічних вод при скороченні витрат сорбенту. До того ж нову технологію можливо реалізувати в умовах експлуатації полігону ТПВ.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
У хімічному складі фільтрату присутня широка гама токсичних сполук при значному коливанні їх концентрації. Стоки полігонів ТПВ містять багаточисленні компоненти розкладу органічних сполук (в нашому варіанті це продукти розкладу відходів, що знаходяться в колоїдному або іонно-розчинному стані), неорганічної речовини (амонійний азот, нітрати, розчинні солі і т.д.), а також отруйні продукти їх взаємодії і розкладу. Однією із найнебезпечніших складових стічних вод полігонів ТПВ є важкі метали.
Так як дренажні води полігонів ТПВ є серйозним фактором забруднення ґрунтів та підземних вод, вони повинні піддаватись організованому відводу та очищенню.
Технологічні ключові слова:
Технологія очистки; Хімічна технологія та техніка; Забруднення води / обробка води
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля; Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
-
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Сфера діяльності партнера:
Комунальне господарство
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Україна, Російська Федерація
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Технічний центр / Центр передачі технологій
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Національний університет водного господарства та природокористування
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.