русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Технологія отримання паст функціонального призначення на основі фруктів та овочів вітчизняної селекції
2013-09-24
Друк
Активний до:
2014-09-25
Анотація пропозиції:
Університет, м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, запропонував технологію отримання фруктово-овочевих паст і соусів екологічно безпечних та з підвищеною харчовою цінністю, що забезпечить збагачення раціону людини на життєво необхідні мікронутрієнти і зниження захворюваності населення. Університет шукає партнерів для впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
Технологія дозволяє використовувати рослинну сировину вітчизняної селекції тих сортів, вміст контамінантів у яких перевищує норму. Це досягається за рахунок первинної обробки рослинної сировини, яка поряд зі зниженням токсикантів водночас дозволяє зберегти у максимальній кількості біологічно-активні речовини та стабілізувати колір вихідної сировини. У готових пастах і соусах збережено вміст баластних (клітковини, пектинових речовин), біологічно активних та мінеральних речовин, кількість контамінантів не перевищує гранично допустимих концентрацій.
Інновації і переваги пропозиції:
Запропонована технологія дає можливість отримати продукти функціонального призначення з оптимальним складом біологічно активних та мінеральних речовин на основі рослинної сировини вітчизняної селекції, що дозволить у повній мірі використати сільськогосподарський потенціал країни. Технологія передбачає використання натуральну сировину.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Технологія виробництва напоїв; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів; Якість та безпека харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель № 70432 А від 15.10.2004 р.
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Адаптація технології на нові матеріали; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Овочепереробні підприємства
Сфера діяльності партнера:
Переробна промисловість, харчова промисловість.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження технології у виробництво
Країни, яким надається перевага:
Україна, Росія, країни СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.