русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Комбінований спосіб очищення овочів.
2013-08-30
Друк
Активний до:
2014-08-31
Анотація пропозиції:
Університет м. Харків, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок запропонував комбінований процес очищення овочів. Спосіб здійснюється за допомогою апарата для комбінованого очищення овочів. Дії апарата заснована на поєднанні процесів термічної обробки продукту парою надлишкового тиску та його наступного механічного доочищення. Спосіб дозволяє суттєво покращити якість очищення овочів, знизити відсоток втрат сировини, інтенсифікувати та механізувати процес очищення.
Опис пропозиції:
Під час застосування апарата значно зменшується матеріало- та енергоємність обладнання, зменшується відсоток втрат сировини, а також поліпшується якість очищення бульбоплодів. Визначені раціональні параметри процесу термічної обробки бульб картоплі та процесу їх механічного доочищення. Апарат забезпечує високу якість очищення порівняно з апаратами, які сьогодні застосовуються.
Інновації і переваги пропозиції:
Виробництво очищених овочів шляхом використання комбінованого способу очищення дозволить зменшити собівартість готового продукту за рахунок зменшення втрат сировини під час проведення процесу. Використання даного способу не потребує попереднього калібрування сировини. Даний спосіб очищення дозволяє також покращити якість очищення, що в свою чергу інтенсифікує процес очищення, а також виключає таку операцію, як ручна доочистка сировини. Апарат для здійснення комбінованого процесу очищення можливо застосовувати як на підприємствах харчової промисловості так і на підприємствах ресторанного господарства.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
№ з/п Показники АКОБ-1
1 Продуктивність, кг/год 54…95
2 Кількість картоплі, що завантажується за один цикл, кг 2,7…3,2
3 Потужність парогенератора, кВт 9,54
4 Тиск пари, МПа 0,3…0,7
5 Габаритні розміри, мм:
довжина 610
ширина 530
висота 690
6 Маса апарата, кг 65
7 Тривалість процесу очищення, с 105…165
Технологічні ключові слова:
Технології харчової промисловості; Обробка харчових продуктів; Технологія харчових продуктів
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Харчові продукти і напої; Здорова їжа; Продукти харчування повсякденного попиту
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України на корисну модель
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Адаптація до потреб замовника; Зміна існуючих технологій (установок, процесів.) потенційного партнера; Монтаж; Розробка і виготовлення на замовлення; Технічне консультування; Контроль якості; Технічне обслуговання
Тип шуканого партнера:
Підприємство з переробки овочевої сировини.
Сфера діяльності партнера:
Харчова промисловість, ресторанний бізнес.
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження спосіба очищення овочів.
Країни, яким надається перевага:
Україна, країни СНД.
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.