русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Екологічно безпечні електрохімічні накопичувачі енергії з матеріалами на основі оксидів Fe(+4)
2013-06-04
Друк
Активний до:
2014-06-05
Анотація пропозиції:
Експерименти показали, що оксиди заліза BaFeO3, CaFeO3, MgFeO3 проявляють властивості окислювача і здатні відновлювати потенціал при їх анодному окисленні. Це приводить до ідеї використовувати матеріали на основі перовскитів заліза для створення екологічно безпечного накопичувача енергії “Iron cell”. Перевагою варіанту накопичувача енергії “Iron Cell” може бути екологічна безпека і нижча вартість активних матеріалів.
Опис пропозиції:
Характеристика електрохімічних акумуляторних систем
Електрохімічна
акумуляторна система

Електрохімічна реакція
$ / kAh
Свинцева кислотна PbO2 + Pb + 2 H2SO4 ↔ 2 Pb SO4 + 2 H2O(ж) 16
Нікель - кадмієва лужна 2 NiOOH + Cd + 2 H2O(ж) ↔ 2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2 1138
Нікель - залізна лужна 2 NiOOH + Fe + 2 H2O(ж) ↔ 2 Ni(OH)2 + Fe(OH)2 90
Нікель - цинкова лужна 2 NiOOH + Zn + 2 H2O(ж) ↔ 2 Ni(OH)2 + ZnO 92
Марганець - цинкова лужна 2 MnO2 + Zn + H2O(ж) ↔ 2 MnOOH + ZnO 98
“Iron сell ” лужна Fe + 2 MeFeO3 + H2O(ж) ↔ Fe(OH)2 + 2 MeFeO2,5 6

Приведені дані в таблиці свідчать про перспективність розробки екологічно безпечного і недорогого електрохімічного накопичувача енергії від перетворення сонячної енергії “Iron сell ”. Такий накопичувач, ймовірно, може бути створений на основі електрохімічних систем
Fe + 2 MeFeO3 + H2O(ж) ↔ Fe(OH)2 + 2 MeFeO2,5,
де Me = (Ba, Ca, Mg).
Інновації і переваги пропозиції:
Розробка екологічно безпечного і недорогого електрохімічного накопичувача енергії від перетворювачів сонячної енергії
Додаткова інформація (технічні подробиці)
СХЕМА ПРИСТРОЮ “Iron cell”
Негативний електрод виготовляється по технології, яка застосовується в промислових залізо – нікелевих акумуляторах.
Позитивний електрод на основі оксидів заліза виготовляється по оригінальних лабораторних методиках, які можуть бути предметом для патентування.
Системи відведення струму можуть бути виготовлені на основі нержавіючої сітки
Технологічні ключові слова:
Хімічна технологія та техніка; Електротехніка та електротехнологія / електричне обладнання; Виробництво, передача та перетворення енергії; Сонячна/термальна енергія
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Фотоелектрична сонячна енергетика
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Готується документація для подачі заявки на патент
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Стаття
Трунов О.М. та інш. Электрофизические и электрохимические свойства системы оксидов железа и бария. Украинский химический журнал. (2003), 69, № 3, с.105-107
Тип потрібної співпраці:
Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника
Тип шуканого партнера:
Дослідницький інститут /Університет
Сфера діяльності партнера:
Розробка фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії
Задачі, що стоять перед партнером:
Фінансування експериментальних науково-дослідних робіт
Країни, яким надається перевага:
Україна, Іспанія, Італія, Німеччина, США
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Одеський національний морський університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.