русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Теоретичні основи управління проектами розвитку підприємств морського транспорту з урахуванням ситуацій ризику.
2013-06-04
Друк
Активний до:
2014-06-05
Анотація пропозиції:
Проблема відновлення основних фондів підприємств транспортної галузі є ключовою у системі міжнародних відносин.
Метою є розробка теоретичних засад обґрунтування управлінських рішень впровадження проектів розвитку підприємств морського транспорту з урахуванням ситуацій ризику.
Предмет дослідження – методи та моделі аналізу ризиків проектів розвитку підприємств морського транспорту.
Об’єкт дослідження – проекти розвитку підприємств морського транспорту.
Опис пропозиції:
Суть розробки полягає у обґрунтуванні доцільності впровадження проектів розвитку підприємств морського транспорту з урахуванням ситуацій ризику. Застосування результатів наукового дослідження дозволяє значно підвищити результативність інвестиційної діяльності підприємств вітчизняної транспортної галузі, зокрема судноплавних компаній. Розроблений метод аналітичного моніторингу ситуацій ризику на протязі життєвого циклу проекту розвитку транспортного підприємства дозволяє своєчасно ідентифікувати можливі ситуації ризику та фактори їхнього виникнення, що в свою чергу, дозволяє значно знизити можливі втрати підприємств морського транспорту завдяки своєчасному реагуванню на ситуації ризику, що впливають на ефективність проектів.
Інновації і переваги пропозиції:
Результати роботи не підлягають патентуванню. Конкурентоспроможність забезпечується можливістю прийняття адекватного управлінського рішення відносно подальшого розвитку проекту розвитку підприємств транспортної галузі.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Технологічні ключові слова:
Управління аналізом ризиків; Управління процесами, логістика; Транспортна інфраструктура; Водний транспорт; Технології пасажирських і вантажних перевезень
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Транспорт, перевезення
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права (copyright)
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Право інтелектуальної власності (авторські права) залишає за собою колектив дослідників – авторів наукової розробки.
Тип потрібної співпраці:
Адаптація до потреб замовника; Технічне консультування; Контроль якості
Тип шуканого партнера:
Транспортне підприємство
Сфера діяльності партнера:
Транспорт, перевезення
Задачі, що стоять перед партнером:
Зцікавленість у підвищенні результативності інвестиційних проектів
Країни, яким надається перевага:
Будь-які
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Одеський національний морський університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.