русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі рішення до утворення та експлуатації глибоководної інфраструктури на морському транспорті і континентальному шельфі України
2013-06-04
Друк
Активний до:
2014-06-05
Анотація пропозиції:
Проект присвячено розробці проблематики утворення енерго- і ресурсозбережних конструкторсько-технологічних рішень до морської і шельфової інфраструктури. Створення глибоководних об’єктів, вантажних терміналів для суден збільшеної вантажопідйомності зв’язано з недосконалістю конструкторсько–технологічних рішень. Розробка і дослідження інноваційних підходів до вдосконалення методів створення об'єктів інженерної інфраструктури направлені на зниження енерговитрат і ресурсозбереження.
Опис пропозиції:
Суть розробки полягає у обґрунтуванні доцільності нового методу занурення паль. Пропонований метод може застосовуватися при зведенні споруд, підвалина яких складається з довгих паль високої несучої здатності (сталевих або залізобетонних).
У основу методу поставлено завдання створення способу занурення палі-оболонки, в якому завдяки застосованій послідовності операцій забезпечується ефективніше подолання опору ґрунту підвалини зануренню палі. За рахунок цього може бути збільшена глибина занурення палі і застосовано менш могутнє (і, відповідно, менш дороге) пальобійне устаткування.
Інновації і переваги пропозиції:
Перевагами запропонованого способу занурення палі-оболонки є збільшення глибини занурення палі без підвищення потужності пальобійного устаткування і, відповідно, зростання несучої здатності палі. Крім того, можливість незалежного переміщення окремих складових кільцевого перетину полегшує також процес демонтажу споруд і винурювання опор паль з ґрунтової підвалини.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Рахуючи необхідність розвитку континентального шельфу України до створення та експлуатації нафта - та газопромислів, а також тенденцію, яка намітилася, скореного розвитку глибоководних морських та портових терміналів, можливо заключити, що впровадження розробленої науково-технічної продукції відповідає реальним потребам країни на середньострокову та довгострокову перспективу.
Технологічні ключові слова:
Технологія будівництва; Транспортна інфраструктура; Водний транспорт
Короткі коди сфер ринкового застосування:
Транспорт, перевезення; Інші перевезення; Інше будівництво і будівельні вироби
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
М.П. Дубровский, Литвиненко В.В. Спосіб занурення палі-оболонки. Патент України № 85216. Міністерство освіти і науки України, Державний департамент інтелектуальної власності. 2009.
Результати роботи підлягають патентуванню. Конкурентоспроможність забезпечується суттєвим підвищенням показників економічного ефекту за рахунок ресурсо збережених та екологічно позитивних інноваційних рішень.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода; Спільна подальша розробка; Випробовування нових застосувань; Адаптація до потреб замовника; Принципово новий процес; Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
Проектне підприємство, підрядне підприємство з будівництва
Сфера діяльності партнера:
Морське, портове, шельфове, берегове, цивільне та промислове будывництво
Задачі, що стоять перед партнером:
Впровадження у проектування та будівництво нової розробленої технології
Країни, яким надається перевага:
Країни, що мають глибоководні термінали та розвинуту зону континентального шельфу
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Одеський національний морський університет
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.