русский english
Академія технологічних наук України
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
JSO-ERA
Рэспубліканскі цэнтр трансферу тэхналогій (Рэспубліка Беларусь)
Silicon Valley Innovation Center
Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні
СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ AgCd2GaS4
2013-05-22
Друк
Активний до:
2014-05-23
Анотація пропозиції:
Східноєвропейський національний університет розробив метод отримання монокристалів AgCd2GaS4, що включає синтез сплаву із елементарних компонентів Ag, Cd, Ga, S, кристалізацію, відпал та охолодження до кімнатної температури за методом Бріджмена-Стокбаргера.
Опис пропозиції:
Монокристали AgCd2GaS4 мають напівпровідникові властивості і можуть використовуватися в приладах оптоелектроніки, нелінійної оптики, зокрема тих, що працюють в ІЧ діапазоні спектру (лазерна техніка, люмінофори, фоторезистори, вузькосмугові оптичні фільтри та ін.). У запропонованому способі отримання вихідний склад шихти вибирається із поля первинної кристалізації тетрарної сполуки і складає 38-40 мол.% AgGaS2 та 60-62 мол.% CdS, попередньо проводять синтез сплаву спочатку пальником до повного зв’язування сірки, а потім - гомогенізацію розплаву при 1400-1420 К шляхом 2-3 годинного обертання ампули у горизонтальній печі, охолодження до кімнатної температури зі швидкістю 90-100 К/год. і подрібнення сплаву до порошкоподібного стану, перевантаження шихти у конусоподібний графітизований кварцовий контейнер з використанням заглушки, отримання з неї гомогенного розплаву, кристалізацію частини розплаву для отримання затравки і витримування його протягом 90-100 год., оплавлення 2-3 мм затравки, нарощування монокристалу на затравку при температурі верхньої зони – 1340-1360 К, нижньої – 870-1070 К; градієнті температур в області кристалізації – 12-35 К/см; швидкості росту – 2-5 мм/добу; швидкості охолодження до кімнатної температури 4-5 K/год.
Університет,що розробив і запатентував даний метод отримання монокристалів, пропонує його для отримання монокристалів для оптоелектроніки і нелінійної оптики.
Інновації і переваги пропозиції:
Використання AgGaS2 як розчинника дозволяє отримати великі досконалі кристали сполуки AgCd2GaS4, яка плавиться інконгруентно, що утруднює одержання її монокристалів із шихти стехіометричного складу.
Додаткова інформація (технічні подробиці)
Монокристали для нелінійної оптики та оптоелектроніки; Метод Бріджмена-Стокбаргера
Технологічні ключові слова:
Оптичні мережі та системи
Короткі коди сфер ринкового застосування:
OCR (оптичне розпізнавання символів)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Патент отриманий
Коментарі, дата і номер патенту, якщо є:
Патент України, 2011 р.
Тип потрібної співпраці:
Ліцензійна угода
Тип шуканого партнера:
Замовники технології
Сфера діяльності партнера:
Нелінійна оптика, оптоелектроніка.
Задачі, що стоять перед партнером:
Спільне впровадження технології
Країни, яким надається перевага:
Країни СНД, Євросоюз
Вид організації:
Установа
Організація / Тип компанії:
Дослідний інститут / Університет
Розмір організації - автора профілю:
> 500 співробітників
Центр, що надав профіль
Східно-європейський національний університет імені Л.Українки
Виявити зацікавлення
Компанія *
Контактна особа *
Країна *
Місто *
Контактувати за допомогою
Ел.скринька *
Адреса
Індекс
Телефон *
Факс
Повідомлення *
Код *


Copyright © 2008-2013 Електронна платформа UTTN
Copyright © 2013 NTTN, Innovation Network. All Rights Reserved.